Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Természettudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Természettudomány


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Tepliczky István <tepist AT chello.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Természettudomány
  • Date: Thu, 17 Jul 2008 10:46:30 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Megpróbálnék másként közelíteni a problémához, egy kis kitérővel.

Egy volt kollégánk az elm. fiz. tanszéken Ising modelleket vizsgált évekig.
Azután egy ponton elege lett sokmindenből, és mivel látta, hogy az általa
ismert
és használt matematikai módszerek, a modell alkotásban felhalmozott tudása
remekül alkalmazható lenne a gazdaság területén, elhagyta az egyetemet, és
elment gazdasági elemzőnek. (A részletek nem érdekesek.) Sokszoros pénzt,
megbecsülést kap az új helyen. Helyesen tette mindezt, vagy csupán reagált a
társadalom preferenciáira?

Egy bank egyik vezetője eredetileg kvantum optikát tanult. Azután a KFKI-ban
tett látogatáskor egy berendezést megmutattak nekik, de nem kapcsolták be,
mert
arra nem volt pénz, és inkább elvben elmagyarázták, hogy mit mérnének, ha
működne a berendezés. Elgondolkodott ezen, és inkább átment egy ígéretesebb
pályára, ahol sikeres karriert futott be.

Az I. világháború után, a kitörési lehetőséget a képzettség szintjének
általános emelésében látták. Ezt, a tanyasi és falusi kis iskolák kiépítésével
kezdték, és ezeket a vörös téglás épületeket ma is sokfelé lehet látni,
elhagyottan, vagy más célra használva. Egy tanítónak akkoriban tekintélye
volt.
Ma, egy "vállalkozó" szülő követeléseket terjeszt be az iskolának,
fenyegetőzik,
ha a gyereke rossz jegyet kap, mert semmit nem tud. Az igazgató a gyerekszámot
akarja növelni minden áron, mert különben nem kap pénzt az iskola, és akkor
el kell küldenie a tanárokat, tehát utasítja a kollégáit, hogy nem lehet
buktatni, nem lehet rossz jegyet adni.

A kikerülő fiatalok mit látnak? Ügyeskedésből sokkal könnyebben és gyorsabban
lehet pénzt szerezni, mint kemény munkával. Kik adják a mintát ehhez?
Politikusaink, akik a saját életükben ezt teszik. Persze, időnként szónokolnak
nagy elvekről, de amikor a saját érdekeik azt kívánják, akkor csalnak, lopnak
hazudnak. (Ebben nincs különbség az oldalak között.)

Mit tegyen akkor egy fiatal? Válassza a könnyebb utat, és ügyvéd,
kommunikációs
"szakember", közgazdász legyen, vagy válasszon egy labort, ahol mindenki
belekeseredett már a pénztelenségbe, a pályázatok kudarcaiba?

A következmény látszik. Aki tehetséges fiatal, az igyekszik minél előbb
elmenni
valahova, ahol megvannak a feltételek.

- a középiskolákban hanyatlik az oktatás szinvonala
- az egyetemek a létszámra hajtanak, mert az alapján jön a bevétel
- a csökkenő felsőoktatási szinvonal gyengébb tanárokat bocsát ki
- akik elmennek a középiskolákba, és nem felfelé fogják elmozdítani a
szinvonalat

A kör bezárult. Hol lehet megtörni ezt?

Úgy hiszem, a gyakorlatban, minden pontján tenni kellene. Csak így lehetne
megfordítani a folyamatot, és ezek együttes hatása vezethetne csak el egy
valódi
megoldáshoz. Ha elszigetelten, egyik vagy másik pontján változtatunk, akkor
legfeljebb csodában lehet reménykedni, de valódi előrelépés nem fog történni.

Integrálni is kellene, de alapos, mély, és KORSZERŰ tudást kellene adni, az
egyetemekről kilépő tanároknak (is), és a középiskolákban (is).

Ezek megtehetők. A legnehezebb azonban a társadalom szemléletének átalakítása.

Amíg azonban a politikusok a marketinget nézik, valódi viták helyett üres
szólamokkal kampányolnak, önjelölt megváltóknak hiszik magukat, addig
reménytelennek tűnik mindez.

nj


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page