Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Természettudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Természettudomány


Chronological Thread 
  • From: Zana János <janos.zana AT uni-corvinus.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Természettudomány
  • Date: Thu, 17 Jul 2008 11:38:29 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A dolognak több vonatkozása is van.
1. Minden tantárgyat meg kell tanulni. Akár érdekes, akár nem. Sokszor
gyötrödés a tanulás (gitár, hegedü, vagy nyelvtanulás). De megéri. Ilyen
a matematika és a fizika is.
2. Félelmem, hogy, ha összevonják a tárgyakat egyetlen stúdiumba,
amelyet Természettudománynak neveznek, akkor kialakul egy olyan
lehetöség a diákok számára, hogy egyenlötlenül tanulnak. Rossz
fizika-jeggyel, de jó kémia-jeggyel látszólag eredményesen szerzik meg
az összevont Természettudomány osztályzatot. Tehát rejtve maradnak a
tudásának egyenlötlenségei és megtanulnak lavírozni.
3. Eszembe jut Verne Gyula: A rejtelmes sziget. Ahol a föszereplö
mérnöki (fizikai, kémiai, matematikai) tudása olyan elbüvölöen segíti ki
a társait a bajból. Ez azt sugallja: valóban szükség van integrált, a
gyakorlatban is hasznosítható, átfogó természettudományi tudásra.


Érveim voltak pro- és kontra. A következetetések részben a törvényhozók,
részben a mi magunk számára lényegesek.

Üdvözlettel Zana János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page