Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása
  • Date: Fri, 11 Jul 2008 16:25:25 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Istvan Horvath írta:
A temaban ujabb fejlemeny, hogy
Munkacsoport jött létre, amely az év végéig teszi le javaslatait a
természettudományos oktatás fejlesztéséről * közölte az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (OKM) csütörtökön.
Kedves Kollegák! (Bocs, kicsit hosszú ...)
Ennek a fejleménynek előtörténete van. Tavaly ősszel derült ki, hogy a minisztérium olyan kerettantervi ajánlást, tervezetet bocsátott ki, amelyben a természettudományi tantárgyak, köztük a fizika oktatására fordítható heti óraszám félórával kevesebb lenne, mint az akkor érvényes kerettantev korábban ajánlott óraszáma. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiltakozó levelet írt, a minisztérium vállát vonta, az új ajánlata mellé odatette a régit is, kijelentve, hogy az iskolák helyi döntési hatásköre az egyes tantárgyak óraszámainak megállapítása, neki jó a régi is (lásd: www.elft.hu).
Aztán idén februárban jött a hír, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága elfogadott egy állásfoglalást, amelynek első pontjában "Javasolja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy egy természettudományos tárgyból vagy természetismeretből, mint új érettségi vizsgatárgyból legyen kötelező az érettségi vizsga, továbbá, hogy a természettudományok iskolai oktatása részben vagy teljesen integrált módon, természetismeretként történjék". Ennek előzménye volt némely belső és szűkszavú nyilvános OKM anyag integrált természettudományi tantárgy bevezetéséről.
Ez a két esemény és az ELFT tanári szakcsoportjaival való kapcsolat irányította figyelmemet 45 év után a magyar fizika-(kémia-, biológia- stb.)oktatás helyzetére. A közoktatás kérdése ugyanis érettségi után kiesett a látókörömből, el se tudtam képzelni, hogy ilyen mértékű romlás-rombolás történjen velünk. Ennél a személyes körülménynél fontosabb az, hogy az ELFT komolyan vette a változás veszélyét, illetve ugyanakkor a megújulás lehetőségét a természettudományi tantárgyak - jelesül a fizika - oktatása terén. Az ELFT Felügyelő Bizottságának elnöke, Ádám Péter meglehetősen széleskörű aktivitásba kezdett és április 16.-án egy Fizika Közoktatási Fórumot szerveztünk az ELFT székhelyén. Ott született az ötlet, hogy Ádám Péter szervezzen egy bizottságot a fizikaoktatás és az integrált tantárgy oktatás viszonyának vizsgálata és a lehetséges társulati teendőink meghatározása céljából.
Ezután derült ki, hogy az Országos Köznevelési Tanács (az OK miniszter tanácsadó testülete, benne fizikus tag: Kertész János pofesszor) ehhez teljesen hasonló célú, de minden természettudományi tantárgyra kiterjedő figyelmű bizottságot kíván megalakítani. Az ELFT a fenti előzmények után természetesen csatlakozott, itt a fizika oktatási albizottság névsora és programja (forrás: R.K. bizottsági tag):

"Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) természettudományos oktatás helyzetét vizsgáló /ad hoc/ bizottsága: Elnöke: Kertész János Akadémikus BME Fizikai Intézet vezetője

A Fizika albizottságának tagjai
Ádám Péter, vezető Szilárdtest Fizikai Kutatóintézet és Pécsi Tudományegyetem
Hegyiné Farkas Éva PSZ Budapesti Szakoktatási Szervezete TTT- vezetője
Horányi Gábor Lauder Iskola
Papp Katalin Szegedi Tudományegyetem
Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet
Ujvári Sándor Székesfehérvár
Lánczos Kornél Gimnázium
Vankó Péter BME
Wágner Éva Deák Diák Iskola

Fizika albizottság június 9-én alakult meg. Ez után fogalmaztuk meg programunkat.
Bizottságunk egy viszonylag komplex helyzetértékelést kíván adni a természettudományos közoktatás jelenlegi helyzetéről, többek közt a fizika oktatásáról.
A legfontosabb vizsgálandó területek:
- óraszámok alakulása az utóbbi 15 évben,
- érettségi, továbbtanulás,
- a természettudományos végzettségű szakemberek, és a tanárok számának alakulása,
- tananyag, tankönyvek, oktatási segédanyagok,
- oktatási módszerek, szemléltetési módok, lehetőségek,
- tehetséggondozás,
- nemzetközi összehasonlítás, felmérések,
- tanártovábbképzés, a tanári munka szakmai támogatása,
- a természettudományos oktatással szemben támasztott elvárások.

A fent említett területekről a tanárok véleményének megismerése fontos számunkra, továbbá, hogy megállapításainkat számszerű adatokkal tudjuk alátámasztani, ezért volt szükség a kollegák megkérdezésére. Ehhez a kérdőíves formát választottuk.

A kérdőívet eddig összesen 625 (/máig 900 KGy/). fő töltötte ki, ezek közül 334 fő fizika tanár
A kollégák a felmérés eredményekről a http://oknt.blog.hu/ oldalon augusztus 15. után kaphatnak tájékoztatást, addig megpróbáljuk feldolgozni a beérkezett válaszokat.
Minden vélemény figyelembevételével 2008. október végére készítjük el jelentését és dolgozzuk ki megoldási javaslatainkat (pl. új kerettantervek, érettségi követelmények készítése stb.), amiket november első felében nyilvános társadalmi vitára bocsátunk.
Az ennek eredményeként kialakult végső változatot pedig 2008. november 15-ig kívánjuk eljuttatni az OKNT-hez."

Ádám Péter, az albizottság vezetője felhatalmazott, hogy itt a FIZINFO-n megadjam elérhetőségi adatait, bárkivel szívesen konzultál, akár az ELFT szervezésű, akár az OKNT szervezésű bizottság munkájához való bármilyen hozzájárulást szívesen fogad és megfontol.:
e-mail: Ádám Péter
<adam AT szfki.hu>
, mobil: 06 20 9890096

Aki idáig jutott, megérdemel egy köszönetet és reménykedésemet, hogy jobban érthetjük a helyzetet. Szíves üdvözlettel:
Kádár György, aki jelenleg az ELFT főtitkári tisztét viseli :-|


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page