Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • Cc: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása
  • Date: Fri, 11 Jul 2008 14:51:39 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Nuspl János, T. lista,

On Fri, 11 Jul 2008, Janos Nuspl wrote:

[...]
Kedves Pista, és Lista Tagok!

Létrejön egy ilyen munkacsoport, és tfh. lesz ELFT-s tagja is.

Mit képviseljen az ELFT, vagy annak tagja a munkacsoportban?

Azért, hogy a kérdés ne költőinek hasson, tegyük konkréttá. Mondjuk, a fehérjék térbeli szerkezete, és ezen keresztül a kötést létesítő elektronpályák tengelye körüli elcsavarodást, illetve, az enzimek ebből eredő tulajdonságait ki és hogyan kellen, hogy tanítsa?

A fizika, a kémia, vagy a biológia? Netán mindhárom, vagy egyik sem?

Üdvözlettel:
nj

[...]

Nem vagyok oktatási szakértö, ezért csak egy apró adalékot szeretnék itt közzétenni.

Bizonyára ismert, hogy az Egyesült Államokban a középiskolák (High School) nagy részében, a 9-12. osztályban egy "Science", azaz "Természettudomány" nevü tantárgyat oktatnak. Tehát ha felmerül a kérdés, hogy melyik országban oktatnak ilyen nevü tantárgyat, akkor lehet mondani, hogy az Egyesült Államok egy ilyen ország.

Megnéztem egy Egyesült Államok-beli középiskola honlapját. Tekinthetjük ezt véletlen mintavételnek.

Montgomery High School
1016 Route 601
Skillman, NJ 08558
http://www.mtsd.k12.nj.us

Itt Science nevü tantárgyat oktatnak. Ha azonban megnézzük a School Profile menüt

http://www.mtsd.k12.nj.us/645997111134027/lib/645997111134027/2007-08MHSSchoolProfile.pdf

itt a kurzusok felsorolásában szerepel

Biology,
Chemistry,
Physics
Environmental Science

A Departments menü Science menüpontjában

http://www.mtsd.k12.nj.us/645938927141035/site/default.asp

minden tanár neve mellett ott szerepel, hogy az illetö Biology, Chemistry, avagy Physics kurzust vezet-e.

Mit illusztrál ez a példa? Többek között azt, hogy ha egy tantárgyat "Természettudomány", avagy más összefoglaló névvel illetnek, ez még nem akadálya annak, hogy ebben a keretben fizikatanárok oktassanak fizikát, kémiatanárok pedig kémiát stb.

Erösen remélem, hogy akik a bizottságban részt vesznek, azok megnézik a más országokban követett gyakorlatot, és azt is, hogy ez a gyakorlat milyen eredményeket hozott.

Üdvözlettel

Zimányi Magdolna

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Int.
Számítógép Hálózati Központ | Levélcím: H-1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel: (+36-1)-392-2558 | FAX: (+36-1)-392-2503
E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu
|URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
--------------------------------------------------------------------Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page