Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása


Chronological Thread 
  • From: Tallián Miklós <miklos.tallian AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása
  • Date: Fri, 11 Jul 2008 13:51:48 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák,

azt hiszem, kissé elveszünk a részletekben úgy, hogy a fő kérdéseket kikerüljük. Lehet, hogy a következő áttekintés kissé menedzser-szemléletű lesz, elnézést, de most azt hiszem, szükség van arra, hogy pontról pontra gondoljuk végig, mit is akarunk. Azt gondolom, mielőtt bármiféle "hivatalos" álláspont kialakul, meg kell gondolni az alábbiakat:

I.) Mik a természettudományos oktatás alapvető céljai?
II.) Ezeket a célokat elvileg melyik oktatási mód tudja hatékonyabban elérni?
III.) Milyen problémák vannak a jelenlegi rendszerben?
IV.) Milyen problémákat hordozhat az integrált rendszer?
V.) Milyen pozitív lehetőségek vannak az új rendszerben?

Az én válaszaim ezekre a kérdésekre:

I.) Mik a természettudományos oktatás alapvető céljai? Nyilván a minket körülvevő anyagi világ törvényszerűségeinek megértése és a készség azok alkalmazására. A diáknak képesnek kell lennie egyfelől az ehhez szükséges absztrakt gondolkodásra, természettudományi modellek és a modellalkotás lényegének megértésére. Másrészről válaszokat kell kapnia az őt érdeklő konkrét kérdésekre, arra, hogy hogyan működik a számítógép meg a géntechnológia. Harmadrészt képesnek kell lennie a két látásmód aktív összekapcsolására, azaz az ismeretek alapján megtervezni és megépíteni egyszerű szerkezeteket, elvégezni egyszerű kísérleteket.

II.) Ezeket a célokat elvileg melyik oktatási mód tudja hatékonyabban elérni? Nagyrészt az absztrakt modellalkotás tanítására épülnek a "hagyományos" tananyagok, míg az integrált rendszer - elvileg - több lehetőséget adhat a teljes, a megismeréstől a saját alkotásig vezető út begyakorlására.

III.) Milyen problémák vannak a jelenlegi rendszerben? Rengeteg. Legelőször: az iskolák teljesítménye általánosságban romlik, évtizedek óta, aki erről többet szeretne tudni, javaslom neki "Megbukott az iskola?" c. monográfiát, elérhető a MEK-ben: http://mek.oszk.hu/05200/05263/

Ezen felül, a diákok nagy része motiválatlan, eleve nem érdekli őket a természettudományos oktatás. Akiket érdekelne, azok sem kapnak választ számos kérdésre. Továbbá az oktatók felkészültsége sok esetben hagy maga után kívánni valót, és a helyzet romlik, ezt szerintem bármelyik tanárképzéssel foglalkozó kollega meg tudja erősíteni.

Ezen kívül a természettudományos oktatás alapját képző kísérletezésnek nincsenek meg a tárgyi, személyi, anyagi feltételei.

Továbbá a tananyag jópár természettudományos tantárgy esetében korszerűsítésre szorul. Alig láttam például olyan általános- vagy középiskolást, aki az ezen a szinten oktatott általános kémiát értette, pláne szerette volna. Nem csoda, ha az ált. isk. 7. oszt. tankönyvekben olyanokat írnak, hogy "az elektron egy elkent paca az atommag körül", és ezt egy nagy pacával illusztrálják is. Ezt jól megtanítani nem lehet.

És szükség volna arra is, hogy a tananyagban megjelenjenek az újdonságok, az interdiszciplináris megközelítések és eredmények, stb.

IV.) Milyen problémákat hordozhat az integrált rendszer? Az egyik fő veszély, hogy az oktatás mesedélutánná válik, ha kikerülhető a nehéz fogalmi, modellalkotási kérdések oktatása, akkor azt ki is fogják kerülni. Ennek hosszú távon káros következményei lehetnek. A másik veszély, hogy az intergrált "science" órák számát lehet csökkenteni. Ha ugyanis a heti 2 fizikaórából egyet csinálunk: feltűnő. Ha azonban a 6 "science" órából lesz 5, az sokkal kevésbé zavarja az átlagos szemlélőt. Az integrált rendszer alkalmat ad ezekre a csúnya "optikai" trükkökre. A harmadik veszély, hogy az integrált rendszerbe belekevernek egy csomó olyasmit, aminek valójában a természettudományos megismeréshez az égvilágon semmi köze. Már az itt (http://index.hu/politika/belfold/termt1568/) hivatkozott természettudományi PISA felmérés is vizsgálta a gyerekek "szociális érzékenységét" összefüggésben bizonyos kérdésekkel. Persze szép dolog, ha a gyerek megtanulja, hogy a jegesmacit nem lőjük agyon hobbiból, de sokkal több jegesmedvét lehet megmenteni ésszel, mint szociális érzékenységgel (lásd a Cool it! című könyvet). A negyedik veszély pedig, hogy az integrált oktatásra felkészített pedagógusok valójában mégsem lesznek olyan hű, de felkészültek, sőt.

V.) Milyen pozitív lehetőségek vannak az új rendszerben? Először is sok pénz, lehetőség a tananyag problémáinak csökkentésére, az iskoláknak laborfelszerelésre, stb. Ne felejtsük el, hogy az integrált tananyagok most alakulnak ki, _most_ még van mód arra, hogy megelőzzük az előző pontban felsorolt veszélyek nagy részét. De csak akkor, ha ilyen értelemben cselekszünk, és alternatívát mutatunk, nem pedig csak tiltakozunk.

Kérem, gondolják át ezeket, üdvözlettel
Tallián Miklós

Janos Nuspl írta:
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Kedves Pista, és Lista Tagok!

Létrejön egy ilyen munkacsoport, és tfh. lesz ELFT-s tagja is.

Mit képviseljen az ELFT, vagy annak tagja a munkacsoportban?

Azért, hogy a kérdés ne költőinek hasson, tegyük konkréttá. Mondjuk, a
fehérjék
térbeli szerkezete, és ezen keresztül a kötést létesítő elektronpályák
tengelye
körüli elcsavarodást, illetve, az enzimek ebből eredő tulajdonságait ki és
hogyan kellen, hogy tanítsa?

A fizika, a kémia, vagy a biológia? Netán mindhárom, vagy egyik sem?

Üdvözlettel:
nj


*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
Fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| Kiraly Peterne
kiraly AT mail.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page