Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása


Chronological Thread 
  • From: "marton" <marton AT ddkkk.pte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása
  • Date: Sat, 12 Jul 2008 11:20:06 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Lista!

Bocsánat, kicsit hosszú lesz, de mentségemre szolgáljon, hogy ritkán írok.
Valóban nagyon fontos kérdés a természettudományok megfelelő színvonalú oktatása minden szinten. És nem áll jól az ügy. Most sem jó a helyzet, de félő, hogy a reform még tud rajta rontani. Nem azért, mert baj lenne a kompetencia alapú oktatással vagy a komplex megközelítéssel. Egyetértek azzal, hogy ilyesmire szükség van. A világ változik, az oktatás
hangsúlyainak is változnia kell.

A nagy kérdés az, hogy kik, milyen felkészültségű tanárok csinálják a reformot.  Ki lesz az, aki ott áll a gyerek mellett, és hat évesen fehívja rá a figyelmet, hogy milyen érdekes a pörgettyű, hogy hátul melegít a hűtőszekrény, ki tanítja meg rá  középiskolás korában, hogy a fizikai mennyiségek függvényekkel írhatók le. Ki érteti meg vele, hogy a sin(x)-ben az x nem egy index, hanem a változó (hogy a tanári élményeimből merítsek). Volna még mit sorolni.

Márpedig, hogy ki tanít (fizikát, biológiát, természetismeretet), az az egyetemen dől el. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a közoktatás színvonala és a reform eredményessége is elsősorban azon múlik, hogy mire lehet az egyetemen kettest kapni. Ne legyenek illúzióink, azok fogják tanítani a gyerekeinket, akik tőlünk a tanárképzésben kettest kaptak. A jobbak elmennek pénzt keresni. Nem jól van ez így, persze próbáljunk meg tenni ellene. De legelsősorban azért tegyünk, hogy az egyetemeken  minden objektív nehézség ellenére se süllyedjen elfogadhatatlan nívóra a diploma megszerzéséhez szükséges tudásszint. (Még mielőtt ismerőseim maximalizmussal vádolnának: olyasmire gondolok itt, hogy aki az államvizsgán nem tudta a vékony lencsék nevezetes sugármeneteit, abból inkább ne legyen PhD hallgató, például.)

Szerintem elértük azt a nívót, amit még azon az áron sem szabad alulmúlni, hogy az adott tanszék, intézet hallghatói kvótája/PÉNZE! kevesebb lesz. Azt kell megértetni a pénz osztóival, hogy tegyék jó helyre a pénzüket.

1000 iskolában átgondolatlan reformot ráerőltetni 3000 tanárra (fizika, kémia, biológia, meg még az igazgató) nem tűnik hatékony megoldásnak. Ki dolgozta/dolgozza ki, ki tesztelte/teszteli a tananyagot? Mennyi idő alatt? Vállalkozó kedvű, reformer tankönyvírót mindig lehet találni (magas pozícióban, magas szakmai elismeréssel rendelkezőt is). Tegyük fel, hogy az illetőnek remek ötletei vannak, sőt koncepciója is. Tegyük fel, hogy megjelennek a könyvek, és a szülők nem vonulnak az utcára az áruk miatt. Akkor is fennmarad a kérdés: Érteni fogják a tanárok/tanítók a koncepciót? Képesek lesznek közvetíteni a tankönyvíró szemléletét? Mekkora része jut el a diákokhoz az üzenetnek? Esetleg csak annyi, hogy jó, nektek nem kell az erőfeszítés, amivel eddig próbáltam információt csöpögtetni a gyerek fejébe, hát elleszünk mi anélkül is, majd fecsegünk a részecskegyorsítókról, ott egye meg a fene a Coulomb-törvényt?

Ezzel szemben a felsőoktatás fejlesztése koncentráltabb lehet. Szakítani kell a szigorú kvóta szemlélettel. Pénzt kell szánni a TTK-k fenntartására akkor is, ha egy-két évig még csökken a hallgatói létszám, ha azt a pénzt a képzés színvonalának fenntartására/fejlesztésére/kompetencia alapúvá tételére fordítják.  Például ne fordulhasson elő az, ami ma néhol elfogadott gyakorlat, hogy csak olyan feladatból szabad zh-t íratni, amit a hallgató az órán már megoldott, merthogy egyébként megbukna a teljes évfolyam.  (Ők fognak később kompetens gyerekeket nevelni?)

Beszélgessünk erről is! (Egyébként ezt a véleményemet Ádám Péternek szóban, röviden már elmondtam.)

Üdvözlettel:

Márton Zsuzsa

Tud. munkatárs

PTE Fizikai Intézet

 

On Fri, 11 Jul 2008 16:25:25 +0200, Kádár György wrote
> *--------------------------------------------------------------------
> ---* |                        E L F T   H I R A D O                  
>         | |       Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es
> vita-lapja     | |---------------------------------------------------
> --------------------| |   A megjelent cikkek tartalmaert teljes
> egeszeben bekuldojuk felelos. | *------------------------------------
> -----------------------------------* Istvan Horvath írta:
> > A temaban ujabb fejlemeny, hogy
> > Munkacsoport jött létre, amely az év végéig teszi le javaslatait a
természettudományos oktatás fejlesztéséről * közölte az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (OKM) csütörtökön.
> >  
> Kedves Kollegák! (Bocs, kicsit hosszú ...)
> Ennek  a fejleménynek előtörténete van. Tavaly ősszel derült ki,
> hogy a minisztérium olyan kerettantervi ajánlást, tervezetet
> bocsátott ki, amelyben a természettudományi tantárgyak, köztük a
> fizika oktatására fordítható heti óraszám félórával kevesebb lenne,
>  mint az akkor érvényes kerettantev korábban ajánlott  óraszáma. Az
> Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiltakozó levelet írt, a minisztérium
> vállát vonta, az új ajánlata mellé odatette a régit is, kijelentve,
>  hogy az iskolák helyi döntési hatásköre az egyes tantárgyak
> óraszámainak megállapítása, neki jó a régi is (lásd: www.elft.hu).
> Aztán idén februárban jött a hír, hogy az Országgyűlés illetékes
> bizottsága elfogadott egy állásfoglalást, amelynek első pontjában
> "Javasolja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy egy
> természettudományos tárgyból vagy természetismeretből, mint új
> érettségi vizsgatárgyból legyen kötelező az érettségi vizsga,
>  továbbá, hogy a természettudományok iskolai oktatása részben vagy
> teljesen integrált módon, természetismeretként történjék". Ennek
> előzménye volt némely belső és szűkszavú nyilvános OKM anyag
> integrált természettudományi tantárgy bevezetéséről. Ez a két
> esemény és az ELFT tanári szakcsoportjaival való kapcsolat
> irányította figyelmemet  45 év után a magyar fizika-(kémia-,
> biológia- stb.)oktatás helyzetére. A közoktatás kérdése ugyanis
> érettségi után kiesett a látókörömből, el se tudtam képzelni, hogy
>  ilyen mértékű romlás-rombolás történjen  velünk.  Ennél a személyes
> körülménynél fontosabb az, hogy az ELFT komolyan vette a változás
> veszélyét, illetve ugyanakkor a megújulás lehetőségét a
> természettudományi tantárgyak - jelesül a fizika - oktatása terén.
> Az ELFT Felügyelő Bizottságának elnöke, Ádám Péter meglehetősen
> széleskörű aktivitásba kezdett és április 16.-án egy Fizika
> Közoktatási Fórumot szerveztünk az ELFT székhelyén. Ott született az
> ötlet, hogy Ádám Péter szervezzen egy bizottságot a fizikaoktatás és
> az integrált tantárgy oktatás viszonyának vizsgálata és a lehetséges
> társulati teendőink meghatározása céljából. Ezután derült ki, hogy
> az Országos Köznevelési Tanács (az OK miniszter tanácsadó testülete,
> benne fizikus tag: Kertész János pofesszor) ehhez teljesen hasonló
> célú, de minden természettudományi tantárgyra kiterjedő figyelmű
> bizottságot kíván megalakítani. Az ELFT a fenti előzmények után
> természetesen csatlakozott, itt a fizika oktatási albizottság
> névsora és programja  (forrás: R.K. bizottsági tag):
>
> "Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) természettudományos oktatás
> helyzetét vizsgáló /ad hoc/ bizottsága: Elnöke: Kertész János
> Akadémikus BME Fizikai Intézet vezetője
>
> A Fizika albizottságának tagjai
> Ádám Péter, vezető    Szilárdtest Fizikai Kutatóintézet és Pécsi
> Tudományegyetem
> Hegyiné Farkas Éva    PSZ Budapesti Szakoktatási Szervezete TTT- vezetője
> Horányi Gábor    Lauder Iskola
> Papp Katalin    Szegedi Tudományegyetem
> Radnóti Katalin    ELTE TTK Fizikai Intézet
> Ujvári Sándor     Székesfehérvár
> Lánczos Kornél Gimnázium
> Vankó Péter     BME
> Wágner Éva     Deák Diák Iskola
>
>  Fizika albizottság június 9-én alakult meg. Ez után fogalmaztuk meg
> programunkat.
>  Bizottságunk egy viszonylag komplex helyzetértékelést kíván adni a
>  természettudományos közoktatás jelenlegi helyzetéről, többek közt a
> fizika oktatásáról.
> A legfontosabb vizsgálandó területek:
> - óraszámok alakulása az utóbbi 15 évben,
> - érettségi, továbbtanulás,
> - a természettudományos végzettségű szakemberek, és a tanárok
> számának alakulása, - tananyag, tankönyvek, oktatási segédanyagok, -
> oktatási módszerek, szemléltetési módok, lehetőségek, -
>  tehetséggondozás, - nemzetközi összehasonlítás, felmérések, -
> tanártovábbképzés, a tanári munka szakmai támogatása, - a
> természettudományos oktatással szemben támasztott elvárások.
>
> A fent említett területekről a tanárok véleményének megismerése
> fontos számunkra, továbbá, hogy megállapításainkat számszerű
> adatokkal tudjuk alátámasztani, ezért volt szükség a kollegák
> megkérdezésére. Ehhez a kérdőíves formát választottuk.
>
> A kérdőívet eddig összesen 625 (/máig 900 KGy/). fő töltötte ki,
> ezek közül 334 fő fizika tanár A kollégák a felmérés eredményekről a
> http://oknt.blog.hu/ oldalon augusztus 15. után kaphatnak
> tájékoztatást, addig megpróbáljuk feldolgozni a beérkezett
> válaszokat. Minden vélemény figyelembevételével 2008. október végére
> készítjük el jelentését és dolgozzuk ki megoldási javaslatainkat
> (pl. új kerettantervek, érettségi követelmények készítése stb.),
> amiket november első felében nyilvános társadalmi vitára bocsátunk.
> Az ennek eredményeként kialakult végső változatot pedig 2008.
> november 15-ig kívánjuk eljuttatni az OKNT-hez."
>
> Ádám Péter, az albizottság vezetője felhatalmazott, hogy itt a
> FIZINFO-n megadjam elérhetőségi adatait, bárkivel szívesen konzultál,
>  akár az ELFT szervezésű, akár az OKNT szervezésű bizottság
> munkájához való bármilyen hozzájárulást szívesen fogad és
> megfontol.: e-mail:  Ádám Péter <adam AT szfki.hu> , mobil: 06 20 9890096
>
> Aki idáig jutott, megérdemel egy köszönetet és reménykedésemet, hogy
> jobban érthetjük a helyzetet. Szíves üdvözlettel:
> Kádár György, aki jelenleg az ELFT főtitkári tisztét viseli   :-|
>
> *--------------------------------------------------------------------
> ---* |             A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze    
>         | |                                                          
>              | |     Cikk, hozzaszolas a                            
>                   | |                                                
>                        | |                        
> Fizinfo AT lists.kfki.hu                         | |                    
>                                                    | | cimre
>  kuldheto.  Ilyenkor  a subject-sorba a cikk cimet kell irni.   | |
> A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                
>  | |                                                                
>       | | Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo      
>    | |                                                              
>         | | A  beerkezo  levelek feldolgozasat program vegzi. Az
> emberi valaszt   | | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet
> megirni:                | |                                          
>                              | |               Kiraly Peterne      
> kiraly AT mail.kfki.hu                 | |                              
>                                          | *-------------------------
> ----------------------------------------------*


--
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page