Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Istvan Horvath <Horvath.Istvan AT zmne.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] V: természettudományok oktatása
  • Date: Fri, 11 Jul 2008 11:25:42 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Pista, és Lista Tagok!

Létrejön egy ilyen munkacsoport, és tfh. lesz ELFT-s tagja is.

Mit képviseljen az ELFT, vagy annak tagja a munkacsoportban?

Azért, hogy a kérdés ne költőinek hasson, tegyük konkréttá. Mondjuk, a
fehérjék
térbeli szerkezete, és ezen keresztül a kötést létesítő elektronpályák
tengelye
körüli elcsavarodást, illetve, az enzimek ebből eredő tulajdonságait ki és
hogyan kellen, hogy tanítsa?

A fizika, a kémia, vagy a biológia? Netán mindhárom, vagy egyik sem?

Üdvözlettel:
nj


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page