Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma


Chronological Thread 
  • From: Orosz László <orosz AT phy.bme.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: hartlein AT eik.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma
  • Date: Fri, 28 Apr 2006 16:15:18 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Kedves Károly!

Örülök elismerő véleményednek ami a Bp-i Szkeptikus Konferencián elhangzott
Egely-kritikámra vonatkozik.Köszönöm! Már ezért is megérte a befektett munka!

Ami "gerófunkat" illeti!

Teljesen igazad van! Valami hasonlót én is mondtam a METESZ szeánszon,
nevezetesen, hogy "a szabadalom az a Trójai Faló, aminek a révén a
T.Feltaláló egy örökmozgót akar reánk sózni". Ezt Gnadig Péter is szóvá
tette, hivatkozván a Francia Akadémiára, és arra, hogy lám 200 évet
visszaugortunk az időben. A Szerző a szokásos "politikai" érvekkel
"válaszolt" ostorozván az ifjúság körében kifejtett kártékony
tevékenységünket. Ezután a Szervező (Mérnök Úr!) kifejtette, hogy itt most
nincsen helye tudományos vitának. Ekkor én már kissé "felpaprikázva" azt
mondtam, hogy hol a fenébe máshol kellene tudományosan érvelni, ha nem a
METESZ-ben. Erre az volt a válasz, hogy ne akadékoskodjunk itt csak vendégek
vagyunk. Súlyos érv nem mondom! Erre azt mondtuk, hogy rendben van. Mindenkit
úgy ver át a T.Feltaláló, ahogy akar, de vegye le a hopnlapjáról a BME-re
való hivatkozást, hiszen úgy is utál minket. Erre azt mondta, hogy Nem.
Sakk-matt!

A legjobban engem az szomorított el, hogy ez az egész "műsor" a METESZ
székházban, az "ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET" szervezésében történt. A jelen
lévő mérnökök(!) többsége elhitte a Májsztró szövegelését.(Megszavaztattam
őket!) Különösen a "plazmavágónak" volt nagy sikere. A látvány mindenkit
elbűvölt és Napnál (az is plazma) fényesebben bizonyította a "Gróf
(pazma)láng eszét". Itt még azt is megigérte, hogy olyan pert akaszt az
ukránok nyakába, hogy arrúl kódulnak. Mert az ő szabadalma : "A víz ég!" és
ezt lopták el tőle. Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy azt minden tűzoltó
tudja, hogy a vízzel való oltás veszélyes is lehet, a keletkezett durranógáz
miatt. A gerófnak be kellene perelni a világ tűzoltóságát is. Szomorú az
aktualítása a dolognak, de Csernobilban is a nagy hő miatt(vízből)keletkezett
hidrogén és a szénmonoxid "robbant" fel. Ja Csernobil is Ukrajnában van!
Felettébb gyanús a dolog!

Számomra az egésznek a legfontosabb aktuális tanulsága az, hogy nagy a
felelősségünk a hazai mérnökképzés FIZIKA OKTATÁSÁBAN. Meg is mondtam másnap
a hallgatóimnak, az én feledatom, hogy az én hallgatóim közül (mint mérnökök)
senki se higgyen az ilyen kóklereknek.

Sajnos a Fizika oktatás a mérnökképzésben eléggé sanyarú helyzetben van.
Félő, hogy a mostani BSc rendszerben "kis egely györgyök"-et fogunk
futószalagon gyártani. Akik jól megtanulják a mérnöki tervezés kifinumult
módszereit, de nincsenek tisztában annak korlátaival, azaz a jelenségek
fizikai hátterével. Így aztán számukra "az energia megmaradás tétele"
ugyanolyan társadalmi konszenzuson nyugvó megegyezés, mint a "balra előzz,
jobbra tarts!". De hát ennek a "formál logikai hátteréről" (azaz a fizikában
használt falszifikációs szemléletről) már beszélgettünk a Szkeptikus
Konferenciánkon.

Kiváncsi vagyok, hogy a többi "mérnök Bsc"-n oktató kollegám szerte e Hazában
hogyan látja ezt a helyzetet?!

Vegyétek úgy, hogy "be van dobva Érisz almája"!

Üdvözlettel Orosz László
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page