Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma


Chronological Thread 
  • From: Pal Karoly Ferenc <kfpal AT hal.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Gróf Spanyol és az õ szabadalma
  • Date: Wed, 26 Apr 2006 14:36:32 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt lista!

Éppen most olvastam az index.hu-n a BME elhatárolódásáról a "gróf" Spanyol
Zoltán-féle találmánytól. Egy szerintem lényeges dologról úgy tûnik, senki sem
szokott megemlékezni. Nevezetesen arról, hogy a szabadalom egyszerûen nem
arról szól, mint amit a feltalaló mond róla. A szabadalom ugyanis semmi
lehetetlent nem állít, így még ha a német szabadalmi hivatal vizsgálta volna
is ezt, akkor is elfogadhatta volna. Ennek megfelelõen, bárki is adott nem
elutasító véleményt magáról a szabadalomról, anélkül, hogy az ehhez kapcsolódó
valótlan állításokkal tisztába lett volna, nem ítélhetõ el érte. A
szabadalomnak ugyanis az a lényege, hogy (ld. pl. ábra
http://index.hu/tech/tudomany/vizenergia/), hogy a motort (hõerõgépet)
hidrogén hajtja, amelyet vízbontással nyernek KÜLSÕ ÁRAMFORRÁS
segítségével, s a vízbontást segítendõ a vizet elõmelegítik a kipufogógázzal.
Azt hiszem ez utóbbi a szabadalom lényege. Ebben semmi lehetetlen nincs,
végsõ soron az elektromos árammal hajtja az autót kissé komplikált módon. A
fontos kérdés az lehet, mennyi lenne a folyamat hatásfoka. Ha az izomérzésem
nem csal, szerintem a legtökéletesebb megvalósítás esetén is rosszabb, mint
egy modern villanymotoré, ezért nem hinném, hogy a gyakorlatban lenne értelme.
A kipufogógáz energiájának részleges hasznosításáról meg már korábban is
hallottunk (pl. turbófeltöltõ). Persze, ha elektromos energiával való
hajtásról van szó, az nyilván nem oldja meg az emberiség energiagondjait, mint
azt a feltaláló állítja.

Mindenesetre nemhogy elismerte, de az ominózus debreceni elõadásán
vegsõsoron maga állította, hogy a szabadalmában pontosan ez van.
Az elõadáson, amirõl Végh László kollegánk ezen a fórumon beszámolt, magam is
jelen voltam, több kollegával együtt. Igyekeztünk az elõadás során nem
kelteni a felsõbbrendû tudálékos benyomását, ami a nagyközönséget
mindenképp ellenünk hangolta volna. Én megkérdeztem a feltalálótól, hogy a
kipufogóból eltávozó vízgõzt nem lehetne-e lecsapatni es visszavezetni a
tankba, hiszen vannak olyan sivatagi országok, ahol a víz drágább, mint a
benzin. Azt mondta, lehetne. Akkor megkérdeztem, hogy mi a különbség a
találmánya es az örökmozgó közt. Erre lehülyézett, es hangsúlyozta az
akkumulator szerepét a vízbontásban. (Errõl tudtam, de szerettem volna,
ha õ mondja ki). Ezután próbáltuk forszírozni a hatásfok kérdését
sikertelenül, mert leginkább válogatott szitkokkal reagált. A demonstrációs
plazmavágóról külön megkérdeztük, hogy rendben, energiát vesz fel az
elektromos hálózatból, de mennyi teljesítményt vesz fel, es mennyit ad le.
Erre olyasmit válaszolt (a számadatokra nem emlékszem), hogy mondjuk 300W-ot
vesz fel (lehet többet), es 10000 Celsius fok jön ki belõle. Hogy hány watt,
azt nem tudja. Szóval errõl ennyit. Ez volt az egyik dolog, ami a közönség
tájékozottabb tagjainak már kezdett szöget ütni a fejébe. Ami a
tajékozatlanabbak többségét is meggyõzte arról, hogy valami nem stimmel, az
nem tudományos érv volt, hanem az a történet, amit a demonstrációs
plazmapisztolyról mondott némi faggatás után. Azt állította, hogy oroszok
csinálták az õ találmányát ellopva, és lopásuk révén sok pénzt kaszáltak,
megnyerve valamilyen ipari kiállítást valahol. Õ a példányát Erdélyben vette
ócskapiacon, nem tudja, pontosan mi van benne, szétszedni nem meri, mert ha
nem tudja utána összerakni, akkor mivel fog a jövõben demonstrálni. De az
biztos, hogy vizet kell bele önteni (most jut eszembe, a gõzölõs vasalóba is).
Valójában ez volt az, ami az egész dolog komolytalanságáról a helyi közönség
többségét meggyõzte. Persze nem mindenkit. Például utána odajött hozzánk egy
festõmûvész, és azt mondta, hogy szégyelli magát helyettünk, hogy mit
összenagyképûsködtünk, ahelyett, hogy eldobva mindent azonnal vizsgálni
kezdenénk a találmányt. Próbáltuk neki mondani, hogy vannak dolgok, amikrõl
tényleg tudunk annyit, hogy vizsgálat nelkül is kijelenthetunk valamit
(kell-e ellenõrizni, ha valaki azt állítja, talált két olyan 100 milliárd
jegyû páratlan számot, amelyek szorzata páros??), hiszen a világban vannak
bizonyos szabályok. Erre a mûvész úr úgy reagált, hogy szégyen ha magyar
tudósok ilyet állítanak.

Üdv mindenkinek Pál Károly
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page