Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Öveges professzor szülőháza

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Öveges professzor szülőháza


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Öveges professzor szülőháza
  • Date: Thu, 27 Apr 2006 09:54:46 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Mindannyiunk Öveges professzoráról szóló cikk jelent meg egy napilapban.

http://www.nol.hu/article-proxy/402047/

Härtlein Károly
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page