Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] konferencia meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] konferencia meghivo


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] konferencia meghivo
  • Date: Thu, 31 May 2012 13:20:23 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Konferencia meghívó

Workshop on Mars - Connecting Planetary Scientists in Europe (MPSE)
Budapest, 2012. június 5-7.

Az Európai Ûrügynökség (ESA), valamint az MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont háromnapos nemzetközi bolygótudományi
konferenciát tart a planetológiai kutatások újdonságairól közép- és
kelet-európai szakemberek részvételével június 5. és 7. között.

A rendezvényen a plenáris elõadások keretében az ESA szakemberei tartanak
áttekintõ elõadásokat, elsõsorban a Mars Express ûrszonda eredményeirõl.
Az áttekintések tematikus csoportosításban hangzanak el a három nap
folyamán, összefoglalva a földtani, ásványtani, meteorológiai témakörök
mai ismereteit, valamint a Mars belsõ szerkezetérõl, mágneses terérõl, és
ionoszférájáról szerzett tudásunkat. A hosszabb prezentációk mellett a
térség kutatói rövid elõadásokat tartanak a bolygótudomány egyéb
témaköreiben, amelyek érintik többek között a Holdnak, illetve az
óriásbolygók holdjainak jellemzõit, földi meteoritkrátereket,
asztrobiológiai témaköröket és a bolygótudományi ûrszondák mûszereinek
fejlesztését.

A konferencia elsõ napja fõleg a Mars jellemzõivel foglalkozik, a második
nap vegyesen dolgoz fel bolygótudományi témaköröket, a harmadik nap az
ûrszondás mûszerfejlesztésekrõl, valamint a közép- és kelet-európai
térségben elérhetõ együttmûködési lehetõségekrõl szól. A második nap
délutánján poszter szekció kezdõdik, ennek részeként gyakorló ûrszonda
bemutatóra és bolygótérkép kiállításra is sor kerül.

A konferencia helyszíne:
1. nap (június 5.): MTA Könyvtár Konferenciaterem
2. nap (június 6.): MTA Kutatóház konferenciaterme (1112 Bp., Budaörsi út
45.)
3. nap (június 7.): MTA Kutatóház konferenciaterme

Regisztráció és részvétel:
. A konferencián 19 ország kutatói vesznek részt, elsõsorban a
szomszédos kelet-európai államokból.
. A konferencián a részvétel ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz
kötött, amelyet a
kereszturi.akos AT csfk.mta.hu
email címen kell jelezni.
. A konferencia holnapja: http://www.konkoly.hu/MPSE/
. A konferencia elõzetes programja:
http://www.konkoly.hu/MPSE/program.pdf
  • [Fizinfo] konferencia meghivo, Karola_Uhlar, 05/31/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page