Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 22 May 2012 12:17:29 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Szegedi-Elek Elza (MTA CSFK CSI)

Cím: Új H-alfa felmérés az Orionban

Kivonat:
A T Tauri csillagok spektrumának egyik legjellemzõbb vonala a H-alfa
emissziós vonal. Gyenge vonalú T Tauri csillagok esetén a vonal
kromoszférikus eredetû, míg a klasszikus T Tauri csillagok esetében a
vonal kialakulásáért a magnetoszférikus akkréció a felelõs. Ezért a H-alfa
felmérések kiváló lehetõséget kínálnak a fiatal, fõsorozat elõtti
csillagok azonosítására. Az elõadás tárgya egy, a Trapéz-halmazban
folytatott H-alfa felmérés, melynek során 593 H-alfa emissziós csillagot
sikerült azonosítani. Irodalmi adatok felhasználásával vizsgáltuk, hogy
milyen korrelációk lehetnek a H-alfa vonal ekvivalens szélessége és a
csillag más jellemzõ tulajdonságai között.

Az elõadás idõpontja: 2012. május 24., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page