Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma
  • Date: Fri, 25 Mar 2011 09:39:54 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kovács Géza (MTA KTM CSKI)

Cím: Többszörös extraszoláris bolygórendszerek

Kivonat:
Az elsõ többszörös extraszoláris bolygórendszer, a v And felfedezése
tizenkét évvel ezelõtt mérföldkõ volt az extraszoláris bolygók
vizsgálatában. A több bolygót tartalmazó feltételezett rendszerek
folytonos észlelése radiális sebességmérésekkel további számos többszörös
rendszer felfedezéséhez vezetett. A Kepler ûrszonda által újabban
felfedezett többszörös fedési rendszerek pedig áttörõ eredménynek
számítanak és a témát újból az érdeklõdés középpontjába állították. Számos
Kepler-bolygó tömege csupán néhányszorosa a Föld tömegének. Az elõadásban
diszkutáljuk a többszörös rendszerek fizikai jelentõségét, speciáisan
azokét, amelyekben fedési komponensek is vannak. Külön foglalkozunk a
széles látószögû, földi bázisú fotometriai felmérõ programok szerepével és
a témához történõ várható hozzájárulásával, különös tekintettel a HATNet
és HATSouth projektekre.

Az elõadás idõpontja: 2011. március 31., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page