Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye


Chronological Thread 
  • From: "Istvan Mayer" <mayer AT chemres.hu>
  • To: mayer AT chemres.hu
  • Cc: diosi AT rmki.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 19:46:39 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Elnézést, az előbb levágta az URL végét. Talán most nem fogja:

http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/nemzeti-kutatasi/nkfp-2001-tamogatott

M.I.

> Pálinkás minisztersége alatt is hasonló nagyságrendben támogatták az NKTH
> forrásaiból a társadalomtudományokat. Pl. 2001-be a Széchenyi terv
> keretében
>
> 5. program: A nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása
>
> címen 2,4 milliárd forintot osztottak ki. (Pl. Granasztói György kapott 96
> milliót, Fritz Tamás 41-et stb.). És én ezt egyáltalán NEM HELYTELENÍTEM,
> csak tényként állapítom meg.
>
> Mind az öt 2001-es program nyertesei megtalálhatók a NKTH (január 1-e óta
> NIH) honlapján:
>
> http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/nemzeti-kutatasi/nkfp-2001-tamo
>
> M.I.
>
>
>>
>> Kedves Fizinfo olvasók! Ezt a válaszomat Diósi Lajos hozzászólása
>> váltotta ki, amelyben ő az MTA elnökének sajtóközleményében az
>> általam most % jellel megjelölt sorok hangvételét kifogásolta.
>> Szerintem ezek a sorok nagyon is valós problémáról szólnak,
>> és ezt nehéz lett volna sokkal diplomatikusabban előadni: arról,
>> hogy bármely pályázatban az "innováció", "uniós csatlakozás"
>> és más túlzóan általános jelszavak kiemelt célként való
>> megfogalmazása nyílt felhívás a látványos és hamis logikai
>> kapcsolatok keresésére (lásd Karinthy: Visszakérem az iskolapénzt).
>> Kezet a szívre: ilyenkor ugye nem csak a társadalomtudósoknak
>> lódul meg az ékesszólása?
>>
>> Üdv mindenkinek
>> Geszti Tamás
>>
>>
>> On 2011-01-31 11:37, Istvan Mayer wrote:
>>
>> Az MTA elnökének sajtóközleménye
>> Budapest, 2011. január 31., hétfő (OS) -
>>> A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként felhívom az állami
>>> hatóságok, a sajtó munkatársainak és a tudomány művelőinek
>>> figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/G szakaszának (2)
>>> bekezdése szerint Tudományos igazságok kérdésében dönteni,
>>> kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
>>> művelői jogosultak . Ennek tiszteletben tartása azok számára is
>>> kötelező, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati
>>> rendszerében, a tudományos intézmények működésében jogsértést vélnek
>>> felfedezni. A hatóságok jogosítványa, hogy a jogsértéseket
>>> feltárják, és a jogsértőkkel szemben törvényes keretek között
>>> eljárjanak. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt
>>> minderről hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztassák, ugyanakkor
>>> elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megelőlegezett ítélkezést.
>>> % A Széchenyi terv keretében 2001-ben kezdeményezésemre meghirdetett
>>> % társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követően
>>> % jelentősen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná,
>>> % finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új
>>> % pályázati rendszerben jelentős összegektől fosztották meg a
>>> % felfedező (alap) kutatásokat, gyengítve az ország tudósmegtartó
>>> % képességét, ugyanakkor lehetőséget nyújtottak arra, hogy az
>>> % innovációhoz vagy Magyarország EU csatlakozásához olykor csak
>>> % verbális bravúrokkal köthető társadalomtudományi kutatási
>>> % pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel
>>> % támogathassák. Közös érdekünk, hogy ezt a torz, nehezen átlátható,
>>> az ország fejlődése szempontjából hátrányos pályázati rendszert
>>> egészségessé tegyük, kialakítva a felfedező kutatás, a fejlesztés és
>>> az innováció érdekeire egyaránt tekintettel lévő, korszerű és minden
>>> szakaszában transzparens kutatástámogatási rendszert. Többek között
>>> azért, hogy ne csak megállítsuk kutatóink külföldre vándorlását, de
>>> valamennyiünk javára elősegítsük a már eltávozottak
>>> visszacsábítását, és itthoni foglalkoztatását. A megkezdett munka
>>> sikerét veszélyeztetheti a szakszerűtlenség, a megfontolatlanság, a
>>> mesterségesen gerjesztett politikai sárdobálás eredjen az akár a
>>> tudományos élet területéről, a közigazgatásból vagy a sajtó
>>> tevékenységéből.
>>> Budapest, 2011. január 31.
>>>
>>> Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
>>>
>>> Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
>>>
>>
>>
>
>
> --------------------------------------------------
>
> Prof. Istvan Mayer
> Chemical Research Center
> Hungarian Academy of Sciences
> H-1525 Budapest, P.O.Box 17, Hungary
>
> Phone: (+361) 438-41-41, -42...-45 (ext. 295, 107)
> Fax: (+361) 438-1143, 438-1142, 325-7554, 325-7750
>
> e-mail:
> mayer AT chemres.hu
>
> ---------------------------------------------------
>
>
>


--------------------------------------------------

Prof. Istvan Mayer
Chemical Research Center
Hungarian Academy of Sciences
H-1525 Budapest, P.O.Box 17, Hungary

Phone: (+361) 438-41-41, -42...-45 (ext. 295, 107)
Fax: (+361) 438-1143, 438-1142, 325-7554, 325-7750

e-mail:
mayer AT chemres.hu

---------------------------------------------------

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page