Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palinkas kozlemenye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palinkas kozlemenye


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Palinkas kozlemenye
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 23:17:08 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Megítélésem szerint Pálinkás elnök úr közleménye mocskosul kétfenekű,
szeretne
minden összeegyeztethetetlen igényt egyszerre kielégíteni. Először mintha
megvédené
a megalapozatlanul megtámadott tudósokat, de aztán a Geszti Tamás által %
jellel
kiemelt sorokban komisz politikai támadást indít a szóban forgó tudósok ellen
is, a
társadalomtudomány ellen általában is, de legfőképpen az előző kormányzat
ellen.
Azért vegyük észre: ezeknek a megjelölt soroknak a lényege végeredményben
az, hogy
bármi legyen is az elkezdett vizsgálat eredménye, Pálinkás úr elhárít magától
minden
felelősséget.

Válas György
  • [Fizinfo] Palinkas kozlemenye, Válas György, 01/31/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page