Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: mayer AT chemres.hu, Fizinfo AT lists.kfki.hu, Diosi Lajos <diosi AT rmki.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 18:18:29 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Fizinfo olvasók! Ezt a válaszomat Diósi Lajos hozzászólása
váltotta ki, amelyben ő az MTA elnökének sajtóközleményében az
általam most % jellel megjelölt sorok hangvételét kifogásolta.
Szerintem ezek a sorok nagyon is valós problémáról szólnak,
és ezt nehéz lett volna sokkal diplomatikusabban előadni: arról,
hogy bármely pályázatban az "innováció", "uniós csatlakozás"
és más túlzóan általános jelszavak kiemelt célként való
megfogalmazása nyílt felhívás a látványos és hamis logikai
kapcsolatok keresésére (lásd Karinthy: Visszakérem az iskolapénzt).
Kezet a szívre: ilyenkor ugye nem csak a társadalomtudósoknak
lódul meg az ékesszólása?

Üdv mindenkinek
Geszti Tamás


On 2011-01-31 11:37, Istvan Mayer wrote:

Az MTA elnökének sajtóközleménye
Budapest, 2011. január 31., hétfő (OS) -
A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként felhívom az állami
hatóságok, a sajtó munkatársainak és a tudomány művelőinek
figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/G szakaszának (2)
bekezdése szerint Tudományos igazságok kérdésében dönteni,
kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
művelői jogosultak . Ennek tiszteletben tartása azok számára is
kötelező, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati
rendszerében, a tudományos intézmények működésében jogsértést vélnek
felfedezni. A hatóságok jogosítványa, hogy a jogsértéseket
feltárják, és a jogsértőkkel szemben törvényes keretek között
eljárjanak. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt
minderről hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztassák, ugyanakkor
elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megelőlegezett ítélkezést.
% A Széchenyi terv keretében 2001-ben kezdeményezésemre meghirdetett
% társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követően
% jelentősen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná,
% finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új
% pályázati rendszerben jelentős összegektől fosztották meg a
% felfedező (alap) kutatásokat, gyengítve az ország tudósmegtartó
% képességét, ugyanakkor lehetőséget nyújtottak arra, hogy az
% innovációhoz vagy Magyarország EU csatlakozásához olykor csak
% verbális bravúrokkal köthető társadalomtudományi kutatási
% pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel
% támogathassák. Közös érdekünk, hogy ezt a torz, nehezen átlátható,
az ország fejlődése szempontjából hátrányos pályázati rendszert
egészségessé tegyük, kialakítva a felfedező kutatás, a fejlesztés és
az innováció érdekeire egyaránt tekintettel lévő, korszerű és minden
szakaszában transzparens kutatástámogatási rendszert. Többek között
azért, hogy ne csak megállítsuk kutatóink külföldre vándorlását, de
valamennyiünk javára elősegítsük a már eltávozottak
visszacsábítását, és itthoni foglalkoztatását. A megkezdett munka
sikerét veszélyeztetheti a szakszerűtlenség, a megfontolatlanság, a
mesterségesen gerjesztett politikai sárdobálás eredjen az akár a
tudományos élet területéről, a közigazgatásból vagy a sajtó
tevékenységéből.
Budapest, 2011. január 31.

Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page