Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye


Chronological Thread 
  • From: "Istvan Mayer" <mayer AT chemres.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 11:37:37 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Az MTA elnökének sajtóközleménye
Budapest, 2011. január 31., hétfő (OS) -


A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként felhívom az állami
hatóságok, a sajtó munkatársainak és a tudomány művelőinek
figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/G szakaszának (2)
bekezdése szerint Tudományos igazságok kérdésében dönteni,
kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
művelői jogosultak . Ennek tiszteletben tartása azok számára is
kötelező, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati
rendszerében, a tudományos intézmények működésében jogsértést vélnek
felfedezni. A hatóságok jogosítványa, hogy a jogsértéseket
feltárják, és a jogsértőkkel szemben törvényes keretek között
eljárjanak. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt
minderről hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztassák, ugyanakkor
elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megelőlegezett ítélkezést.
A Széchenyi terv keretében 2001-ben kezdeményezésemre meghirdetett
társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követően
jelentősen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná,
finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új
pályázati rendszerben jelentős összegektől fosztották meg a
felfedező (alap) kutatásokat, gyengítve az ország tudósmegtartó
képességét, ugyanakkor lehetőséget nyújtottak arra, hogy az
innovációhoz vagy Magyarország EU csatlakozásához olykor csak
verbális bravúrokkal köthető társadalomtudományi kutatási
pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel
támogathassák. Közös érdekünk, hogy ezt a torz, nehezen átlátható,
az ország fejlődése szempontjából hátrányos pályázati rendszert
egészségessé tegyük, kialakítva a felfedező kutatás, a fejlesztés és
az innováció érdekeire egyaránt tekintettel lévő, korszerű és minden
szakaszában transzparens kutatástámogatási rendszert. Többek között
azért, hogy ne csak megállítsuk kutatóink külföldre vándorlását, de
valamennyiünk javára elősegítsük a már eltávozottak
visszacsábítását, és itthoni foglalkoztatását. A megkezdett munka
sikerét veszélyeztetheti a szakszerűtlenség, a megfontolatlanság, a
mesterségesen gerjesztett politikai sárdobálás eredjen az akár a
tudományos élet területéről, a közigazgatásból vagy a sajtó
tevékenységéből.
Budapest, 2011. január 31.

Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia

-------------------------------------------------------------------
Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait
minden esetben OS jelzéssel használják fel.
Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az
OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a
közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTI nonprofit Zrt.


--------------------------------------------------

Prof. Istvan Mayer
Chemical Research Center
Hungarian Academy of Sciences
H-1525 Budapest, P.O.Box 17, Hungary

Phone: (+361) 438-41-41, -42...-45 (ext. 295, 107)
Fax: (+361) 438-1143, 438-1142, 325-7554, 325-7750

e-mail:
mayer AT chemres.hu

---------------------------------------------------
OS - Javítás - Az MTA elnökének sajtóközleménye
Budapest, 2011. január 31., hétfõ (OS) -


A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként felhívom az állami
hatóságok, a sajtó munkatársainak és a tudomány mûvelõinek
figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/G szakaszának (2)
bekezdése szerint  Tudományos igazságok kérdésében dönteni,
kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
mûvelõi jogosultak . Ennek tiszteletben tartása azok számára is
kötelezõ, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati
rendszerében, a tudományos intézmények mûködésében jogsértést vélnek
felfedezni.   A hatóságok jogosítványa, hogy a jogsértéseket
feltárják, és a jogsértõkkel szemben törvényes keretek között
eljárjanak. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt
minderrõl hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztassák, ugyanakkor
elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megelõlegezett ítélkezést.  
A Széchenyi terv keretében 2001-ben kezdeményezésemre meghirdetett
társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követõen
jelentõsen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná,
finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új
pályázati rendszerben  jelentõs összegektõl fosztották meg a
felfedezõ (alap) kutatásokat, gyengítve az ország tudósmegtartó
képességét, ugyanakkor lehetõséget nyújtottak arra, hogy az
innovációhoz vagy Magyarország EU csatlakozásához olykor csak
verbális bravúrokkal köthetõ társadalomtudományi kutatási
pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel
támogathassák.  Közös érdekünk, hogy ezt a torz, nehezen átlátható,
az ország fejlõdése szempontjából hátrányos pályázati rendszert
egészségessé tegyük, kialakítva a felfedezõ kutatás, a fejlesztés és
az innováció érdekeire egyaránt tekintettel lévõ, korszerû és minden
szakaszában transzparens kutatástámogatási rendszert. Többek között
azért, hogy ne csak megállítsuk kutatóink külföldre vándorlását, de
valamennyiünk javára elõsegítsük a már eltávozottak
visszacsábítását, és itthoni foglalkoztatását. A megkezdett munka
sikerét veszélyeztetheti a szakszerûtlenség, a megfontolatlanság, a
mesterségesen gerjesztett politikai sárdobálás eredjen az akár a
tudományos élet területérõl, a közigazgatásból vagy a sajtó
tevékenységébõl.   Budapest, 2011. január 31.  Pálinkás József a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke
    Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
-------------------------------------------------------------------
    Kérjük elõfizetõinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait
minden esetben OS jelzéssel használják fel.
    Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az
OS-be beadott  közleményeket, a szövegekért minden esetben a
közleményben jelzett közlõ a felelõs.
    (c) Copyright MTI nonprofit Zrt.


Beállításainak megváltoztatásához, vagy a leiratkozáshoz kattintson ide: http://os.mti.hu/pages/newsletter.aspx
 Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page