Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye


Chronological Thread 
  • From: "Istvan Mayer" <mayer AT chemres.hu>
  • To: geszti AT elte.hu
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu, diosi AT rmki.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Fwd: Az MTA elnokenek sajtóközleménye
  • Date: Mon, 31 Jan 2011 19:38:46 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Pálinkás minisztersége alatt is hasonló nagyságrendben támogatták az NKTH
forrásaiból a társadalomtudományokat. Pl. 2001-be a Széchenyi terv
keretében

5. program: A nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása

címen 2,4 milliárd forintot osztottak ki. (Pl. Granasztói György kapott 96
milliót, Fritz Tamás 41-et stb.). És én ezt egyáltalán NEM HELYTELENÍTEM,
csak tényként állapítom meg.

Mind az öt 2001-es program nyertesei megtalálhatók a NKTH (január 1-e óta
NIH) honlapján:

http://www.nih.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/nemzeti-kutatasi/nkfp-2001-tamo

M.I.


>
> Kedves Fizinfo olvasók! Ezt a válaszomat Diósi Lajos hozzászólása
> váltotta ki, amelyben ő az MTA elnökének sajtóközleményében az
> általam most % jellel megjelölt sorok hangvételét kifogásolta.
> Szerintem ezek a sorok nagyon is valós problémáról szólnak,
> és ezt nehéz lett volna sokkal diplomatikusabban előadni: arról,
> hogy bármely pályázatban az "innováció", "uniós csatlakozás"
> és más túlzóan általános jelszavak kiemelt célként való
> megfogalmazása nyílt felhívás a látványos és hamis logikai
> kapcsolatok keresésére (lásd Karinthy: Visszakérem az iskolapénzt).
> Kezet a szívre: ilyenkor ugye nem csak a társadalomtudósoknak
> lódul meg az ékesszólása?
>
> Üdv mindenkinek
> Geszti Tamás
>
>
> On 2011-01-31 11:37, Istvan Mayer wrote:
>
> Az MTA elnökének sajtóközleménye
> Budapest, 2011. január 31., hétfő (OS) -
>> A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként felhívom az állami
>> hatóságok, a sajtó munkatársainak és a tudomány művelőinek
>> figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/G szakaszának (2)
>> bekezdése szerint Tudományos igazságok kérdésében dönteni,
>> kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
>> művelői jogosultak . Ennek tiszteletben tartása azok számára is
>> kötelező, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati
>> rendszerében, a tudományos intézmények működésében jogsértést vélnek
>> felfedezni. A hatóságok jogosítványa, hogy a jogsértéseket
>> feltárják, és a jogsértőkkel szemben törvényes keretek között
>> eljárjanak. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt
>> minderről hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztassák, ugyanakkor
>> elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megelőlegezett ítélkezést.
>> % A Széchenyi terv keretében 2001-ben kezdeményezésemre meghirdetett
>> % társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követően
>> % jelentősen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná,
>> % finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új
>> % pályázati rendszerben jelentős összegektől fosztották meg a
>> % felfedező (alap) kutatásokat, gyengítve az ország tudósmegtartó
>> % képességét, ugyanakkor lehetőséget nyújtottak arra, hogy az
>> % innovációhoz vagy Magyarország EU csatlakozásához olykor csak
>> % verbális bravúrokkal köthető társadalomtudományi kutatási
>> % pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel
>> % támogathassák. Közös érdekünk, hogy ezt a torz, nehezen átlátható,
>> az ország fejlődése szempontjából hátrányos pályázati rendszert
>> egészségessé tegyük, kialakítva a felfedező kutatás, a fejlesztés és
>> az innováció érdekeire egyaránt tekintettel lévő, korszerű és minden
>> szakaszában transzparens kutatástámogatási rendszert. Többek között
>> azért, hogy ne csak megállítsuk kutatóink külföldre vándorlását, de
>> valamennyiünk javára elősegítsük a már eltávozottak
>> visszacsábítását, és itthoni foglalkoztatását. A megkezdett munka
>> sikerét veszélyeztetheti a szakszerűtlenség, a megfontolatlanság, a
>> mesterségesen gerjesztett politikai sárdobálás eredjen az akár a
>> tudományos élet területéről, a közigazgatásból vagy a sajtó
>> tevékenységéből.
>> Budapest, 2011. január 31.
>>
>> Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
>>
>> Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
>>
>
>


--------------------------------------------------

Prof. Istvan Mayer
Chemical Research Center
Hungarian Academy of Sciences
H-1525 Budapest, P.O.Box 17, Hungary

Phone: (+361) 438-41-41, -42...-45 (ext. 295, 107)
Fax: (+361) 438-1143, 438-1142, 325-7554, 325-7750

e-mail:
mayer AT chemres.hu

---------------------------------------------------


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page