Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mi a tudomány?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mi a tudomány?


Chronological Thread 
  • From: Pál Hidas <hidas AT mail.kfki.hu>
  • To: Tamas Biro <birot AT nytud.hu>
  • Cc: ELFT Hirado <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mi a tudomány?
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 19:47:19 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Tamás!

Köszönöm válaszod, igazán jól kielemezted témát. Először szeretnék
eloszlatni talán egy félreértést. A 4 pontod közül én sem csak
a negyediket tartom a tudomány kielégítő kritériumának, hanem a többit
is, és mindegyikben látom a - térbeli vagy időbeli -
megismételhetőséget.


Ezért is hoztam a Hammurápi példát. Ezzel kapcsolatban én most
tulajdonképpen akkor a régészetnél látom a definíciómmal kapcsolatban
a szűk keresztmetszetet. Mert egyetlen régészeti tárgy kiásása
valóban megismételhetetlen a dokumentáció miatt, de utána a történész
és a filológus feladata a régészeti publikáció tanulmányozása, ami
már megismételhető. Én nem is a fizikus, hanem az amatőr történész
szemével néztem a problémát, és találtam a történettudományt, ahogy
a nyelvészetet és filológiát, de az irodalomtörténetet is tudománynak.
Ha viszont az irodalomtudós szubjektív esztétikáról beszél, akkor
már a tudomány felől elmegy a filozófia felé, akármi is az.

Van a történész előtt is egy veszély, amikor túlságosan a szabadjára
engedi a fantáziáját, és tényként kezel óhajokat, de ugyanez a veszély
a fizikust éppúgy fenyegeti, itt sem látok különbséget. A fejemben
mindig az jár, hogyan definiálhatnám ki a tudományból Egelyt, Dänikent
és a kitalált történelmet, akik az elérhető források nagy részét
elvetik és csak néhány szimpatikusat kerekítenek ki.

A teológiának úgy tűnik, vannak társtudományai, a vallástörténet,
a vallásszociológia, és egyéb diszciplinák nyilvánvalóan a tudomány
részei, az én definícióm szerint is. Nyilvánvalóan egy konkrét
dogmatika, az istenérvek nem, de ezek rendszerezése, története, kormagyarázata már igen. Azért is hivatkoztam Aquinói Szent Tamásra, hogy legyen egy autentikus, kanonizált személy az érveim mögött.

Én az alkalmazott, mérnöki, agrártudományt, sőt az orvoslást is
tudományos tevékenységnek gondolom. Egy háziorvos tevékenysége nagyon hasonlít a kísérleti fizikuséhoz. Sőt én a kísérleti régészetet is tudománynak tartom, amit pedig sok történész nem. De a régészeten még gondolkodnom kell. Nem azon, hogy tudomány-e, mert az, hanem a definícióm finomításán. De nyilván ott a megoldást, hogy utólag
meg lehet mondani, mit szúrt el a dokumentálás során.

Üdvözlettel,
Hidas PálArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page