Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mi a tudomány?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mi a tudomány?


Chronological Thread 
  • From: Pál Hidas <hidas AT mail.kfki.hu>
  • To: ELFT Hirado <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Mi a tudomány?
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 12:24:27 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

Tanácsot szeretnék kérni. A Wikipédián a tudomány definicíójaként a következőt találtam:

--------------------------------------------------------------------
A magyar nyelv '''tudomány''' szava három bár egymással kapcsolatban
álló, mégis jól elkülönült fogalmat, jelentéstartalmat hordoz.

'''Tudománynak nevezzük:'''
#a világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját,
a tudományos kutatást mint folyamatot, cselekvést, és társadalmi
tevékenységet,
#másrészt az e tevékenységet végző emberek csoportját, a nemzetközi
tudományos közösséget,
#harmadrészt (és leginkább) a tudományos közösség által végzett
tudományos kutatási tevékenység kollektív produktumát a tudományos
ismeretek szigorú elvek szerint ellenőrzött, meghatározott szabályok
szerint publikált, és a tudományos közösség által kanonizált együttesét.

A különböző gondolkodók és tudományos iskolák e három jelentéstartalmat
is eltérő módon értelmezik. A legfontosabb alternatívák az alábbiakban
foglalhatók össze (a teljesség igénye nélkül).
----------------------------------------------------------------------

A Wikipédia szabályai szerint a bevezetőnek valódi definíciónak
kell lenni, nem ilyen semmitmondó tautológiának. A második pont, a
tudományos közösség pedig nem is való szerintem ide, ezért ezt a
bevezetést lecseréltem a következőre:

----------------------------------------------------------------------
A '''tudomány''' a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló
tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett ismeretek összessége.
A tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie és
végeredményben azonos eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt
tudományos eredménynek nevezhessük. A tudomány eredménye egyetemes
érvényű.

Nem tudomány például a [[filozófia]], amely egyedi gondolkodás
eredménye, ami nem csak reprodukálható módon módon tesz megállapításokat
a világról, ezenkívül a világgal szemben elvárásokat is megfogalmaz,
amit a tudomány nem tehet meg. Hasonlóan nem tudomány a [[teológia]]
sem, ahogy azt már [[Aquinói Szent Tamás]] is implicit módon
megállapította, amikor szétválasztotta a [[hit]]et és a [[tudás]]t.

Tudomány pédául a [[történettudomány]], bár a [[történelem]] nem
megismételhető, de annak megismerése a [[történeti forrás]]ok alapján
igen. Ez lényegében ugyanaz, mint a tudomány esetében általában. A
[[világ]] nem megismételhető, de annak [[megismerés]]e igen.
----------------------------------------------------------------------

Ami szerintem jobban rátapint a lényegre. Ezt valaki a reprodukálhatóság
miatt rossznak minősítette. Mondván, a történelem is tudomány, nem
értve, hogy nem a történelem, hanem a történettudomány a tudomány.
Hivatkozott a csillagászatra is hasonlóan, ami meg nem ismételhető
eseményeket vizsgál, de én nem is erről beszéltem. És betette ezt,
az én "magyarázkodásom" helyett:

----------------------------------------------------------------------
A '''tudomány''' módszeres megismerési tevékenység. Tudománynak nevezik
továbbá az ezen tevékenység során szerzett tudás összességét.
-----------------------------------------------------------------------

Ami megint nem elég szűk, nem akarom felsorolni, mi minden belefér, ami
nem tudomány, de mondjuk eszerint egy könyvespolc végigolvasása és
félreértése is tudomány. Vissaztettem tehát a régit, de szeretnék
segítséget kérni egy jobb megfogalmazáshoz. Lehet akár a Wikipédiában
magában is szerkeszteni. Hozzátettem még ott a következő érveket.

Nem Hammurápi törvényoszlopának a kifaragása, hanem annak az elolvasása a tudomány, amit elvileg bárki, bármikor megismételhet. Egy szupernóva
kitörése egyedi esemény, de azt egymással párhuzamosan elvileg
akárhányan megfigyelhetik, és ugyanazt kell látniuk.

Hidas PálArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page