Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] áltudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] áltudomány


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Tamas Biro <birot AT nytud.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] áltudomány
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 17:43:11 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Biro Tamas!

Noha nem akartam a továbbiakban a kérdéshez hozzászólni, a közvetlen címzés
miatt megteszem.

Az általam leírtak - bizonyára az én hibámból - úgy tűnik nem voltak érthetők.

A konkrét példát pont azért hoztam föl, mert világosan mutatja, hogy egy
látszólag tájékozott valaki, aki ismeretterjesztő könyvekből szerezte
ismereteit, elvadult, és torz nézeteket hirdethet, és a politika, vagy netán a
"hivatalos tudomány" összeesküvés elméleteit erősítheti.

Egyikünk sem rendelkezik a mindenre kiterjedő tudással. Van, aki többet hisz
tudni a fizikában, a másik a bilógiában, és így tovább. Mi lenne az a
pillanatnyi közös alap, amit mindenkinek tudni kellene? Erről szól az
érettségi
követelmény rendszere, és egyebek. Más területeken pedig elemi hiányosságaink
vannak.

A kép rendkívül sokszínű. Az a valaki, aki egy területen szakértő esetleg, egy
másik kérdésben ökörségeket beszélhet. Ez normális, legfeljebb a "kiművelt"
tudású tudja, és ismeri nagyjából a maga korlátait, és nem keres ellenségeket
ott, ahol nincsenek, vagy nem akarja megválaszolni azokat a kérdéseket, amiket
nem is igazán ért.

Én nem tudom, és nem is akarnám megválaszolni ezeket a kérdéseket. Úgy hiszem
azonban, minden pozitív jellegű erőfeszítésre szükség van. Ezek azután
lehetnek
sikeresek, és sikertelenek is. Az értékelésük ezeknek nagyban függ a
személytől.

Egy Chagall kép nekem végtelenül értékes lehet, másnak egy mázolmány. A
görögök
az isteneik közti veszekedések leírása mellett éltek, alkottak. Nem omlott
össze
semmi ettől, vagy akkor sem, amikor mások, másként kezdték szemlélni, és
értelmezni a világot.

Ma, úgy hiszem, a választ ilyen szempontból, a konkrét esetben, a
biotechnológiai cégek és eredményeik adják meg, nem az ilyen filozófiai
tanulmányok. A kémiai elemek körüli disputák sem vezettek el az aranyhoz, de
az
atomok szerkezete körüli munkák egyértelművé tettek sok dolgot. A választ itt
sem a filozófusok fogják megtalálni, véleményem szerint.

nj


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page