Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Intelligens tervezés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Intelligens tervezés


Chronological Thread 
  • From: "Hrasko Gabor" <gabor AT hrasko.com>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Intelligens tervezés
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 11:27:24 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves listatagok!

Nem értek egyet Geszti Tamással. Magam is úgy gondolom, hogy elsősorban az
evolúcióelmélet ideáját, eredményeit, hatékonyságát, szépségét kell a
publikumnak eljuttatni, de ez már nem elég. Én elsősorban nem tudományos
közegben mozgok, és azt látom, hogy sokszor bizony nem arról van szó, hogy
egy-egy ilyen kiadvánnyal az áltudomány hitelét növelnénk, hanem arról, hogy
bizony a tudomány hitelét kell már növelnünk az áltudománnyal szemben.

Nap-mint nap hallok olyan kijelentéseket művelt kollégáimtól, ismerőseimtől,
amelyek ilyen-olyan (néha teljes) értelemben megkérdőjelezik az
evolúcióelmélet érvényességét. Igen elterjedt az a hit, miszerint legalábbis
nagyon vitatott az elmélet a tudósok között, de gyakran úgy gondolják, hogy
már meg is bukott. Egy ilyen kötet, amely egyértelműen leszögezi, hogy mi is
a tudomány álláspontja, sokat segít megértetni ezekkel az emberekkel, hogy
maga ez az állítólagos belső tudományos vita nem létezik (persze nem a
részletekről beszélek). Az állandó csendbenmaradás azokat segíti, akik
viszont állandóan hangosan szajkózzák az áltudományos mondanivalójukat.

A most következő Darwin-évfordulós eseményekkel kapcsolatban is úgy
gondolom, hogy az evolúcióról szóló rendezvényeket kell tartani, arról kell
cikkeket írni, de ügyesen, óvatosan - nem direkt - meg kell válaszolni
azokat a tévhitekből adódó kérdéseket is, amelyeket a kreacionisták
rendszeresen kihasználnak. E nélkül a publikus csak azt fogja látni, hogy
két társaság egymásra nem reagálva két különböző dolgot mond.

Ehhez a programhoz jó alapot ad ez a különszám. Hasonlóan pozitívan (tehát
nem valamire adott védekezésként) próbáltam e tévhiteket eloszlatni
evolúciós FAQ-nkban: http://www.darwinnap.hu/evolucio-gyik.php. Van jó pár -
a felsoroltakon kívül is - a fizikát közvetlenül érintő tévhit.

Üdv,
Hraskó Gábor
Biológus, informatikus
  • [Fizinfo] Intelligens tervezés, Hrasko Gabor, 12/15/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page