Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] természettudományos vs. nyelvoktatás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] természettudományos vs. nyelvoktatás


Chronological Thread 
  • From: Tamas Biro <birot AT nytud.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] természettudományos vs. nyelvoktatás
  • Date: Thu, 29 Nov 2007 11:11:04 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
Tisztelt mindenki!

Pár nappal ezelőtt pedig "neurotikus hálók" által vezérelt robotokat mutattak be a tévében. Na jó, a konnekcionizmusnak valóban nem kell, hogy iskolai tananyag legyen, ez inkább a műsor készítőinek a figyelmetlensége.

Viszont vitatkoznék a listával, hogy mi a fontosabb: az, hogy a jövő szavazópolgárai (vagyis nem csak azok, akik természettudományi irányba mennek) meg tudják különböztetni a milligrammot a mikrogrammtól, vagy pedig az, hogy rendelkezzenek alapvető gazdasági ismeretekkel. Utóbbit (akár vállalkozási ismereteket, akár a politikusok érvelésének a megértéséhez szükséges minimális makrogazdasági összefüggéseket) nem tanultuk akkor, amikor logaritmikus egyenletekből kellett érettségiznie annak is, aki jogász vagy iparművész akart lenni.

Ha már matematika: több értelme lenne az integrál- és diff. számítás alapjait és a valszám és statisztika alapfogalmait megtanítani (emlékszem, amikor jogászt korrepetáltam a demográfia c. tárgynak álcázott, bev. stat. tárgyukból...). És ha a fizikus kollégákat zavarja az, hogy az átlag állampolgár nem jól emlékszik a fizika és a csillagászat alapfogalmaira, akkor engem meg az zavar, hogy gimnáziumi tanulmányaim során a szociológia, a pszichológia, a kulturális antropológia, a tánc- és színháztörténet vagy a modern képzőművészet legalapvetőbb fogalmaival sem találkoztam (és ha akartam volna, akkor se lett volna rá lehetőségem a formális oktatás kereteiben). A subject-re utalva: jobban örülnék, ha egy polgármestertől elvárható lenne, hogy angolul tárgyalóképes legyen, mint az, hogy meg tudja különböztetni a mg-ot a um-gtól. És még nem említettem azokat a természettudós kollégákat, akik a középiskolai irodalom-, történelem- vagy nyelvtan-tananyag alapfogalmaira éppúgy nem emlékeznek, mint ahogy egy jogász nem emlékszik Newton törvényeire.

Emlékszem, a negyedikes (ma: tizenkettedikes) fizikatanárom úgy kezdte 15 évvel ezelőtt a tanévet, amelynek a tárgya a modern fizika volt: két tankönyv létezik, az egyik hazudik, a másik el se próbálja mondani az igazat. Nekünk, mint spec. mat-os osztálynak, el tudott magyarázni sok mindent. De mi értelme van a kvantummechanika alapfogalmait el/félre-magyarázni jövendő jogászoknak vagy üzletkötőknek? Vajon mi megtanultuk a huszadik századi nyelvészeti, szociológiai, pszichológiai, közgazdaságtani, jogfilozófiai vagy etnológiai elméletek alapjait? Pedig ezek egy része éppen annyira befolyásolja a társadalmunkat, mint a műszaki fejlesztéseken keresztül a modern fizika. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a 21. században nem lehet reneszánsz embert képezni, és nem is kell: ahhoz, hogy email-ben üzletet tudjak kötni, nem kell ismernem se nem az internet-protokoll részleteit, se nem a tranzisztor fizikáját, se nem a különböző kommunikáció-elméleteket, se nem a legújabb mikroekonómiai elméleteket.

Én annak vagyok a híve, hogy egy megfelelő alapozás után az érettségi előtti egy-két évben lehessen szakosodni. Az alapozásnak része mondjuk a Newton-törvények, de nem a kinetikus gázelmélet, viszont legyen része a makrogazdaságtan néhány alapfogalma is. (Hogy választási időszakban ne lehessen demagógiával szavazatokat szerezni.)

Üdvözlettel,


Biró Tamás

___________________________________
* Biro Tamas:
birot AT nytud.hu
*
birot AT birot.hu
* http://www.birot.huArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page