Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] mi a kerdes?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] mi a kerdes?


Chronological Thread 
  • From: Hajdu Csaba <hajdu.csaba AT wigner.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] mi a kerdes?
  • Date: Mon, 31 Oct 2022 10:42:19 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu


On Mon, 31 Oct 2022, Horváth István wrote:

Nekem is van véleményem a politikáról, de nem ez az a hely, ahol azt meg kívánom vitatni.

Ez teljesen rendben van, legalábbis a politikának a Társulat profilját nem érintő részére vonatkozóan.

Ami idetartozik (az ELFT-re), szerintem, hogy jogtalanságra, az alapszabály megszegésére, tisztelettel kérem, ne biztasson senki. Lehet forradalmat csinálni, de ne itt. Az ELFT megreformálásának a helye pedig a Társulati küldöttgyűlés.

Mi is lenne pontosabban az alapszabály megszegése?

Ennyit már kimondott az elnökség:

"A helyzet mozgatórugója a magyar közoktatás színvonalának folyamatos csökkenése, és ezen belül a tanárok munkakörülményeinek, erkölcsi és anyagi megbecsülésének romlása."

Ez a folyamatos csökkenés és romlás nyilván nem a később emlegetett trianoni válság, vagy turbulens világhelyzet számlájára írandó, hanem a mindenkori kormányokéra, így szigorúan véve a fenti a mondat is tekinthető az alapszabály megszegésének.

Olyan kitétel viszont biztosan nincs, hogy a politikát is érintő állásfoglalások csak akkor kerülendők, ha (túlzottan) rossz fényt vetnének egyesek kedvenc politikusaira.

Tény továbbá, hogy a szavazatukat leadó tagok nagy többsége egy sokkal szókimondóbb nyilatkozat mellett foglalt állást.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page