Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Jurij Kagan (1928-2019)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Jurij Kagan (1928-2019)


Chronological Thread 
  • From: "Nagy, Denes Lajos" <nagy.denes AT wigner.mta.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Jurij Kagan (1928-2019)
  • Date: Thu, 6 Jun 2019 02:27:48 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu


Június 4-én, életének 91. évében, Moszkvában elhunyt Jurij Mojszejevics Kagan, az Orosz Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kurcsatov Intézet egyik legrégebbi munkatársa.

Jurij Kagan Landau tanítványa volt; ő volt az utolsó, akit Landau személyesen vizsgáztatott sikeresen a nevezetes "eméleti minimumból". 1956-tól haláláig a Kurcsatov Intézetben dolgozott, közben a moszkvai Mérnök-fizikai Intézet (egyetem) professzora is volt. Munkássága elsősorban a kinetikus gázelméletre, a kondenzált anyagok elméletére, valamint a röntgen- ill. gammasugárzás és az anyag kölcsönhatásának elméletére terjedt ki; ez utóbbinak keretében dolgozta ki a fotonok nukleáris rezonanciaszórásának, vagyis lényegében a Mössbauer-effektusnak az egyik legáltalánosabb elméletét mintegy tíz évvel a szinkrotronsugárzás nukleáris rezonanciasugárzása ötletének felmerülése és húsz évvel annak kísérleti megvalósítása előtt. Alapvető eredményeket ért el a fémes hidrogén elméletében. Úttörő jelentőségűek voltak a spin-rács-relaxációnak a hiperfinom kölcsönhatásra gyakorolt hatását leíró munkái, de az elméleti szilárdtest-fizika számos más területén is maradandót alkotott.

Jurij Kagan intenzív kapcsolatokat ápolt magyar kutatókkal, elsősorban az egykori MTA KFKI elméleti és kísérleti szilárdtest-fizikusaival. Az ELFT-nek 1976, az MTA-nak 1998 óta volt tiszteleti tagja.

Emlékét magőrizzük.

Nagy Dénes Lajos

  • [Fizinfo] Jurij Kagan (1928-2019), Nagy, Denes Lajos, 06/06/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page