Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Csanád Máté <csanad AT elte.hu>
  • To: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 31 May 2018 11:03:26 +0200

Kedves Kollégák,

A tegnapi femtoszkópiai előadás során volt egy kis diszkusszió arról, hogy végül is Brown milyen távcsöveket használt. Ennek apropóján, gondoltam, utánanézek annak, hogy mi a terület valamivel részletesebb története. Ezt alább a listára is megírom, talán a témában hozzám hasonlóan nem teljes körűen tájékozottaknak érdekes lehet.

Brown elsőként rádiótávcsövekkel vizsgálta az intenzitásfluktuációk korrelációit [1], a Manchesteri Egyetem Jordell Bank Obszervatóriumában. A munka során a Hattyú és a Kassziopeia csillagképekben lévő két erős rádiófrekvenciás forrás látszólagos átmérőjét mérték meg. Ezután két "tabletop" laborkísérletet végeztek [2,3], ahol igazolták, hogy fénnyel is észlelhető a jelenség. Ezután - szintén még a Jordell Bank Obszervatóriumban - építettek egy optikai távcsöves interferométert, ahol a Szíriusz átmérőjét mérték meg [4]. A mérési eredményeket és az elméleti értelmezést több cikkben [5-8] publikálták. Ezzel - saját állításuk szerint is - tulajdonképpen Michelson és Pease munkáját terjesztették ki, akik hét csillag átmérőjét mérték meg [9,10] a Fizeau [11] és Michelson [12] által javasolt technikával, amelynek hátránya az ionoszféra fluktuációira való érzékenység volt. A Brown és Twiss kísérleteiről gyakran bemutatott híres kép a Narrabi Obszervatóriumról készült, amelyet az előzőekben említett kísérleteket követően építettek meg [13], és tesztként a Vega szögátmérőjét mérték meg vele elsőként [14]. Az Obszervatórium fő programjaként - kisebb módosítások után - tizenöt további csillag szögátmérőjét mérték meg [15]. A távcsövek tükrei ma a közeli motel éttermének falát díszítik; a megfigyelési módszert pedig újabban már asztrofizikai objektumok kétdimenziós szerkezetének vizsgálatára is használni tudják [16].

(1) Hanbury Brown, Jennison & Das Gupta, 1952. Nature, 170, 1061.
(2) Hanbury Brown, & Twiss, 1956. Nature, 177, 27.
(3) Twiss, Little & Hanbury Brown, 1957. Nature, 180, 324.
(4) Hanbury Brown, & Twiss, 1956. Nature, 178, 1046.
(5) Hanbury Brown, & Twiss, 1957. Proc. R. Soc., A242, 300.
(6) Hanbury Brown, & Twiss, 1957. Proc. R. Soc., A243, 291.
(7) Hanbury Brown, & Twiss, 1958. Proc. R. Soc., A248, 199.
(8) Hanbury Brown, & Twiss, 1958. Proc. R. Soc., A248, 222.
(9) Michelson & Pease, 1921. Astrophys. J. 53, 249–259.
(10) Pease, 1931. Ergebn. Exact. Naturw., 10, 84.
(11) Fizeau, 1868. C. R. Acad. Sci. Paris, 66, 932
(12) Michelson, 1890. Philos. Magazine J. Sci., 30, 1.
(13) Hanbury Brown et al., 1967. Mon. Notices Royal Astron. Soc., 137, 375.
(14) Hanbury Brown et al., 1964. Nature, 201, 1111.
(15) Hanbury Brown et al., 1967. Mon. Notices Royal Astron. Soc., 137, 393.
(16) Dravins et al., 2010. Proc. SPIE 7734, 77340A

További érdekességek olvashatóak például ebben a két előadásban:
http://home.thep.lu.se/~anders/ATP_slides/100526-BosonInterferometry.pdf
http://quantum-history.mpiwg-berlin.mpg.de/news/workshops/hq3/hq3_talks/23_silva.pdf

Üdvözlettel,
Csanád Máté


2018. 05. 27. 13:19 keltezéssel, StatFizSzeminar írta:
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2018. május 30.
szerda, 11.00

Csanád Máté

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

"Lévy femtoszkópia I."


A brookhaveni Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC)
és a Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérleteiben az Ősrob-
banás után néhány milliomod másodperccel jelenlévőhöz
hasonló anyag, tökéletes kvarkfolyadék jön létre. A kö-
zeg robbanásszerűen tágul és hűl, majd átalakul hagyo-
mányos, hadronikus anyaggá, és az így keletkező hadro-
nokat észleljük az ütközési pont köré rendezett detek-
torokkal. A létrejövő közeg vizsgálatának egy fontos és
érdekes módszere az azonos töltésű pionok kvantumstatisz-
tikus Bose-Einstein-korrelációinak mérése. Eredményeink
szerint a korrelációs függvények nem a várt Gauss alakú-
ak, hanem ennek általánosításaként Lévy-eloszlásból a-
dódnak. Ezen eloszlások megjelenésének a növekvő szabad
úthossz által létrehozott anomális diffúzió, vagy kvark-
anyag-hadronanyag fázisdiagramján esetlegesen jelen lévő
kritikus pont is lehet az oka. Az előadás célja az eddigi
megfigyelések és a kapcsolódó fenomenológiai értelmezések
bemutatása.

arXiv:1709.05649
arXiv:1711.05575
arXiv:1711.06891
arXiv:1801.08827

1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
|
listsadm AT mail.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page