Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Sun, 27 May 2018 13:19:46 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2018. május 30.
szerda, 11.00

Csanád Máté

ELTE TTK Atomfizika Tanszék

"Lévy femtoszkópia I."


A brookhaveni Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC)
és a Nagy Hadronütköztető (LHC) kísérleteiben az Ősrob-
banás után néhány milliomod másodperccel jelenlévőhöz
hasonló anyag, tökéletes kvarkfolyadék jön létre. A kö-
zeg robbanásszerűen tágul és hűl, majd átalakul hagyo-
mányos, hadronikus anyaggá, és az így keletkező hadro-
nokat észleljük az ütközési pont köré rendezett detek-
torokkal. A létrejövő közeg vizsgálatának egy fontos és
érdekes módszere az azonos töltésű pionok kvantumstatisz-
tikus Bose-Einstein-korrelációinak mérése. Eredményeink
szerint a korrelációs függvények nem a várt Gauss alakú-
ak, hanem ennek általánosításaként Lévy-eloszlásból a-
dódnak. Ezen eloszlások megjelenésének a növekvő szabad
úthossz által létrehozott anomális diffúzió, vagy kvark-
anyag-hadronanyag fázisdiagramján esetlegesen jelen lévő
kritikus pont is lehet az oka. Az előadás célja az eddigi
megfigyelések és a kapcsolódó fenomenológiai értelmezések
bemutatása.

arXiv:1709.05649
arXiv:1711.05575
arXiv:1711.06891
arXiv:1801.08827

1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page