Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: szpl <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 13 Nov 2015 10:16:53 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2015. november 19., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Sólyom Jenő (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)

„Hogyan írjunk helyesen magyarul a fizikáról"

Kivonatos ismertetés:
A nyár végén jelent meg az Akadémiai Kiadónál A magyar helyesírás szabályai legújabb, tizenkettedik kiadása. Bár a változások aprónak tűnnek, érintik a fizika szakszavait is. Ha követni akarjuk a szabályokat, akkor atommag-fizikai helyett atommagfizikait, kvantumelektrodinamika helyett kvantum-elektrodinamikát, infravörösspektroszkópia helyett infravörös-spektroszkópiátkell írni. A változások okának bemutatásán túl megpróbálom sorra vennia fizikai tárgyú, magyar nyelvű cikkekben, értekezésekben rendszeresen előforduló, tipikus helyesírási hibákat, illetve az angol vagy német nyelvű szövegekből átvett szakkifejezések helyes magyar alakja megtalálásának a nehézségeit.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page