Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 13 Nov 2015 10:00:13 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2015. november 18.
szerda, 11 óra

Szépszó Gabriella

Országos Meteorológiai Szolgálat

"Az éghajlati modellezés mai kihívásai:
fejlesztési és fejlesztendő területek"


Az éghajlati rendszer (a légkör, a felszíni és felszín alatti vizek, a jég- és
hótakaró, a szárazföldi felszín és az élővilág) folyamatait a numerikus
modellezés eszközeivel tanulmányozhatjuk, és ugyancsak modellek segítségével
keressük a választ arra a kérdésre, hogyan változik éghajlatunk egy adott
természetes vagy külső kényszer hatására. Az emberi tevékenység hatására
bekövetkező klímaváltozást olyan kapcsolt globális modellek alkalmazásával
vizsgálják, melyek a földi rendszer különböző komponenseinek meghatározó
kölcsönhatásait szimulálják. Ezek a modellek rendkívül összetettek, így
napjainkban a rendelkezésre álló számítási kapacitás 100-500 km-es
horizontális
felbontású rács alkalmazását teszik lehetővé. Kisebb térségek éghajlati
viszonyait ezért a globális modellek eredményeinek dinamikus leskálázásával
írjuk le, 10-25 km-es felbontású regionális klímamodellek futtatásával.

Jelenleg a világban 10-20 globális illetve regionális modellt használnak az
éghajlati kutatásokban, melyeket különböző központokban fejlesztenek. Az
éghajlati rendszer működésének megértése folyamatos. Napjainkban is számos
olyan
folyamat van, amelyet nem vagy kevéssé ismerünk, következésképpen leírásuk is
hiányos. Ezért amellett, hogy a klímamodellekkel becsléseket készítenek a
jövőben várható változásokra, folyamatosan fejlesztik azokat.

Az előadásban röviden ismertetjük az éghajlati modellezés tudományos hátterét
párhuzamot vonva a számszerű időjárás-előrejelzés jellemzőivel. Áttekintjük
azokat a hiányosságokat, amelyek ismertek a gyakorlati célokra alkalmazott
éghajlati modellek esetében, majd bemutatunk néhány fontos fejlesztései
területet mind a globális, mind a regionális klímamodellezés témájában.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page