Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: szpl <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 27 Nov 2015 10:19:19 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2015. december 3., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Földi Péter (SZTE, Elméleti Fizika Tanszék)

,,Spinfüggő interferenciajelenségek félvezető nanoeszközökben"

Kivonatos ismertetés:
Félvezető nanostruktúrákban külső elektromos mezővel (kapuelektródákkal) hangolható erősségű spin-pálya kölcsönhatás hozható létre. Speciális topológiájú eszközökben, gyűrűkben és hálózatokban a ballisztikusnak tekinthető elektronok spinfüggő interferenciája több érdekes effektust mutat. Az előadásban ilyen rendszerekre vonatkozó, egyrészecske közelítésen alapuló eredményekről lesz szó.

Megmutatjuk, hogy gyűrűkben spinállapotok unitér transzformációi érhetők el, továbbá a Stern -Gerlach berendezéshez hasonló spinszűrés valósítható meg. Gyűrűk rendszere többcélú spin manipulációs eszközként működhet, és a diszkrét idejű kvantumos bolyogás egy lehetséges realizációját is jelentheti. Nagyobb, kváziperiodikus struktúrák esetén pedig spinfüggő alsávszerkezet jön létre, ami a vezetőképesség jelentős modulációjához vezet.

Az alapvető jelenségek mellett vizsgáljuk a termikus zaj és a szennyező centrumok befolyását is a spinérzékeny interferenciára. Végül időfüggő jelenségekre is kitérünk, bekapcsolási effektusokat és periodikus külső tér esetét tekintjük.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page