Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: szpl <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 09 Nov 2015 09:47:57 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2015. november 12., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Vincze Miklós (ELTE-MTA, Elméleti Fizika Kutatócsoport)

„Klíma-motivált dinamikai rendszerek kísérleti vizsgálata
a Kármán-laboratóriumban"


Kivonatos ismertetés:
A hidrodinamikai hasonlóság elvének köszönhetően az oldalirányú hőmérsékletkülönbség által hajtott áramlás egy laborléptékű, forgatott, sekély folyadékrétegben meglepően jól modellezi a mérsékelt öv éghajlatát. A sűrűségkülönbség-hajtotta alábukó áramlás megfeleltethető egy légköri, ún. Hadley-cellának, melyben a forgatás miatt ébredő Coriolis-erő eltérítő hatása ciklonális és anticiklonális örvényeket kelt, melyek a szó szigorú, áramlástani
értelmében is hasonlóak a légkörben megfigyelt áramlásokhoz. Az ilyen laboratóriumi elrendezésekben végzett kísérleti vizsgálatok (melyek a hőmérséklet- és sebességmezők infravörös felvételekkel, ill. jelzőrészecske-követő eljárásokkal történő feltárásán alapulnak) kitűnően kiegészítik a numerikus globális légkörzési modellekkel (Global Circulation Model, GCM) végzett kutatásokat, s épp ezért szerte a világon aktív kutatások tárgyát képezik. Az ELTE Fizikai Intézet Kármán Laboratóriuma és a cottbusi Brandenburgi Műszaki Egyetem (Brandenburgische Technische Universitaet, BTU) azon kevés európai intézmények közé tartoznak, ahol ilyen vizsgálatok lehetségesek. Az itt végzett kísérleteink lehetővé tették többek között, hogy a meteorológiai előrejelzésekhez használt számítógépes módszereket és algoritmusokat validálhassuk és - megfelelő felskálázással - finomhangolhassuk azokat, hozzájárulva az előrejelzések pontosításátához. Jelenleg zajló vizsgálataink - melyeknek előzetes eredményei bemutatásra kerülnek - arra fókuszálnak, hogy egy lassú, "klímaváltozás"-szerű időbeli változás az áramlásokat hajtó hőmérsékleti peremfeltételekben miképpen módosítja a "modell-időjárás" változékonyságát és előrejelezhetőségét egy ilyen rendszerben.
Egy ilyen nem-stacionárius folyamatban (nem-ergodikus rendszeren) akkor nyerhetők megfelelő statisztikák, ha sok kísérletet (egy ensemble-t) futtatunk ugyanazon időfüggő "éghajlati" gerjesztés melett. Folyamatban lévő kísérleteink
célja, hogy kísérletileg is megmutassuk, hogy ugyanazon (de legalábbis nagyon hasonló) gerjesztés mellett a ténylegesen megvalósuló időjárási (hőmérsékleti) idősorok nagyon különbözőek lehetnek; ez a tapasztalat óvatosságra int, hiszen a valódi földi éghajlatban csak egyetlen realizációt figyelhetünk meg, melynek időbeli átlagai és egyéb statisztikai mérőszámai (a nem-ergodicitás miatt) markánsan eltérhetnek az ensemble sokaságra számított hasonló értékektől.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page