Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: szpl <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 02 Nov 2015 10:49:52 +0100

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2015. november 5., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Iglói Ferenc (MTA Wigner FK SZFI, SZTE Elm. Fiz. Tsz.)

„Végtelenül rendezetlen kvantumos fázisátalakulások"

Kivonatos ismertetés:
Kvantumos fázisátalakulások T=0 hőmérsékleten következnek be, amikor egy paraméter (pl. külső mágneses tér) hangolásakor a rendszer alapállapota éles változást mutat. A kvantumos fázisátalakulásokat kísérő szingularitások a rendszerek alacsonyhőmérsékletű tulajdonságaira is komoly hatással vannak. A mintába befagyott (időfüggetlen) rendezetlenség, mely minden valós anyag elkerülhetetlen velejárója, a fázisátalakulások tulajdonságait drasztikusan megváltoztathatja. Bizonyos esetekben a rendezetlenség által generált kritikus fluktuációk a fázisátalakulás tulajdonságait teljes mértékben meghatározzák, melyet így végtelenül rendezetlennek nevezünk. Végtelenül rendezetlen fixpont írja le, többek között bizonyos rendezetlen kvantumos mágnesek kritikus viselkedését is, mely rendszerek prototípusa a kvantumos Ising-modell véletlen csatolásokkal. A fenti modell kritikus tulajdonságai aszimptotikusan egzaktul vizsgálhatók egy speciális renormálási csoport módszer segítségével.

Előadásunkban a kritikus jelenségek problémáinak rövid áttekintése után a rendezetlen kvantumos Ising-modell renormálási csoport vizsgálatát ismertetjük.
A szokásos kritikus jellemzők mellett szólunk az összefonódási entrópiáról, a paramágneses fázisban fellépő dinamikai (un. Griffiths-féle) szingularitásokról,
valamint a hosszú-hatótávolságú kölcsönhatás szerepéről is.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page