Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Higgs és Én

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Higgs és Én


Chronological Thread 
  • From: "Mike Makai" <makai AT aeki.kfki.hu>
  • To: "Dezso Sarkadi" <dsarkadi AT gmail.com>, <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: 'Sarkadi Dezső' <dsarkadi AT gmail.com>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Higgs és Én
  • Date: Sun, 29 Dec 2013 19:03:23 +0100

Kedves Dezső!

Először a nem szakmai folyóiratokban való közlésekről az alábbiakat kívánom
megjegyezni:

Egy jól sikerült munka lehet egy szimfónia, népmese, vagy sok egyéb mellett
tudományos közlemény. Mindegyiket a maga fórumán kell elismertetni. A
szimfónia arról ismerszik meg, hogy zenéhez értő emberek, intézmények
szimfóniának tartják, esetleg be is mutatják. A népmesét az különbözteti meg
egy anyuka esti meséjétől, hogy sok ember érzéseit, gondolatait tükrözi, és
egy titokzatos mechanizmus útján közkinccsé válik. A tudományos közlemény
arról ismerszik meg, hogy tudománnyal foglalkozó emberek egy csoportja
elismeri, a közlemény az általuk elfogadott, jónak tartott stb. eljárásokkal,
eszközökkel készült. Néha (elég ritkán) elődfordul, hogy annyira új nézetek
születnek, hogy meg kell várni, amíg az előző kutatógeneráció kihal.
Megjegyzem, attól, hogy egy kézirat megjelent, nem biztos, hogy a benne
köreadott eredmények tényleg értékesek. Elismerés és tisztelet illeti azokat
a hétköznapi hősöket, akik saját korszakalkotó nézeteik mellett kiállnak. A
nem tudományos nézetek kiszűrésére a tudomány egy védekező mechanizmust
működtet. Ennek eszközei: a kétkedés, a hitetlenség, az irígység és a rossz
akarat.

A mai világban inkább a kis lépések technikája számíthat sikerre. Egy taggal
tovább elmenni a sorfejtésben, egy jeggyel pontosabb mérés: ezt mindenki
megérti, ezen ritkán van vita. Egy kéziratot leközölni egy nem tudományos
fórumon szerintem pótcselekvés. Mindig vannak, akik elolvassák, letöltik,
esetleg gratulálnak is, de ez nem bizonyíték arra, hogy a munka tényleg
értékes. Az értékes munkát az különbözteti meg, hogy használják. A használat
egyik formája a hivatkozás.

Másodszor a tudományos közélet érintett kérdéséről:

Kis hazánkban az alábbi mosolyrakésztető helyzet alakult ki. A kutatóintézet
(vagy egyetem) rendszeresen begyűjti azokat a mutatókat (publikációk,
hivatkozások, szerkesztőségi tagság, meghívás stb.) amelyektől sorsa
jobbrafordulását reméli. Azonban intézményeink semmiféle anyagi alappal nem
támogatják a fenti mutatók gyarapítását. Nincs elkülönített keret a
konferenciákon való részvételre, a bizottságokban, szerkesztőségekben végzett
munkára. Ez annak burkolt beismerése, hogy valójában nem is fontos az egész,
de ha a napi munka mellett fel tudtok sorolni valamit, azt tegyétek meg.

Ennek következménye az, hogy a tudományos folyóiratok referálását bírálati
díj nélkül kell elvégezni. Köztudott, hogy ennek következményeként a
referálás elvégzése a sor legvégén állóra hárul. Azt sem lehet megérteni,
miért nem tart fenn minden tudományos folyóirat egy olyan oldalt, ahol a
benyújtott kéziratról bárki elmondhatja a véleményét. Ez persze kizárná a
packázást, a nézetek ütkötetésének elkerülését, a tekintélyelv
érvényesülését. A vita után a szerkesztő eldöntheti közli-e a kéziratot. De a
nyilvánosan lefolytatott vita után a szerkesztő nem dönthet önkényesen.

Üdvözlettel

**Makai Mihály**

----- Original Message -----
From: Dezso Sarkadi
To:
fizinfo AT lists.kfki.hu

Cc: 'Sarkadi Dezső'
Sent: Friday, December 13, 2013 1:09 PM
Subject: [Fizinfo] Higgs és Én


Kedves Kollegák!A nevem Sarkadi Dezső, okleveles fizikus vagyok, 65 éves.

Higgs életével kapcsolatban szeretném röviden vázolni, hogy magamat is a
mai tudomány állatorvosi lovának tekintem. 1972-ben végeztem Debrecenben,
fizikus szakon, diplomamunkám témája a Dirac egyenlet H2+ ionra történő
megoldása variációs módszerrel. Jelesen sikerült, ami akkor az ODRA
számítógépen egyedülálló teljesítménynek számított. Kaptam volna egy tanszéki
könyvtárosi állást az elméleti tanszéken, megsértődtem, elmentem egy másik
debreceni egyetemre, ahol tanszéki mérnökként két évet bírtam ki, az alacsony
színvonal és a mindennapi gyakorlattá vált tanszéki "szociális" alkoholizálás
mellett. Ifjú házasként fontosabbak voltak nekem az anyagiak, a Postához
kerültem, négy évig telefonközpont vezető voltam, majd a Paksi Atomerőmű
üzemmérnöke, végül fizikusa lettem. Pályámat az Országos Atomenergia Hivatal
fizikusaként fejeztem be.

Az atomerőműben enyhén szólva gyanúsnak tűnt az, aki tudománnyal
foglalkozott, nem sok tudományos doktori fokozatú ember dolgozik ma sem az
erőműben.

Én hobbiként (titokban) gravitációval foglalkoztam, kísérleteket is
végeztem zsebpénzemből, mellette érdekelt az elméleti magfizika is. Az
eredményeim eléggé egyediek voltak, egyik korábbi elismert szakember az egyik
munkáról úgy nyilatkozott, hogy ilyenről még sosem hallott(?). Tehát ma csak
az lehet tudományos eredmény, amiről már valahol valakik már sokan írtak,
publikáltak.

Szerénytelenség nélkül, magabiztosan állítom, hogy a dinamikus gravitációs
kísérleteim döntően hozzájárulhatnának a mai gravitációs kutatásokhoz,
Interneten publikáltam, ma már több, mint 10000 visszajelzés (elolvasásról,
mentésről) történt elismerő visszajelzés. De tudományos folyóiratban mai
napig nem sikerült publikálni az eredményemet, kivéve a nem túl nagy
tekintélyű "Galilean Electrodynamics" USA folyóiratban. A mai publikációs
gyakorlat, illetve tudományos minősítési rendszer valóban csak a
középszerűséget erősíti. Elismerem, a nagyon új és nagyon értékes
felismerések ritkák, mint a fehér holló, és lehet, sokszor nevetség tárgyát
is képezik, mint Higgs úr esetében történt. Ugyanakkor ezzel az emberiség
esetleg a legfontosabb eredményektől esik el. Erre én csak azt mondhatom, meg
is érdemli, ha nem képes a nyitottságra. Más szempontból azt is el kell
ismerni, hogy a jelenlegi tudománymetriai módszerektől nem igen lehetne
jobbat találni, de egyértelműen ezzel a tudomány szekere a lehető
legrosszabb, egyre terméketlenebb, kiüresedő utakra vezet.A dinamikus gravitáció kísérleti hátterével foglalkozó dolgozatom angolul:

http://www.scribd.com/doc/15939620/Gravity-Experiment-with-Physical-Pendulum

További munkáim itt találhatók:

http://www.scribd.com/dsarkadiSarkadi Dezső

Paks, 2013. december

__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 9171
(20131213) __________

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenorizte.

http://www.eset.hu__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 9227 (20131229)
__________

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenorizte.

http://www.eset.hu
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page