Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok


Chronological Thread 
  • From: Csorba Katalin <katicuska AT citromail.hu>
  • To: Raics Péter <raics.peter AT science.unideb.hu>, <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok
  • Date: Mon, 8 Jul 2013 08:56:12 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Péter!

Köszönöm, hogy idejét nem sajnálva megtisztelt tartalmas válaszával.

A kételkedést maximálisan megértem. Sajnos gyakran előfordul, hogy hozzá nem
értő emberek zagyvaságokat közölnek a médiában.
A tábor esetében erről nincs szó. Igaz, nem régóta vagyok a tanári pályán, de
biztosíthatom a Tisztelt Tudós és Kutató Fizinfo olvasókat, hogy szakmailag
helytálló állítások hangzanak majd el a program során.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az Ön által említett ismeretterjesztő
lehetőségeken túl még egyet szóba hozzak. Nagyon örülök, hogy az
Elektrotechnikai Múzeum nem zárta be a kapuit, ezzel biztosan sokan
egyetértenek. Ezúton is köszönöm Jarosievitz Tanár Úrnak, hogy az én
meglehetősen motiválatlan diákjaimat elkápráztatta.

Még valamit engedjenek meg. Nemrég végeztem az ELTE fizika tanár szakon,
pozitív tapasztalataimat osztanám meg Önökkel. A képzés alatt maximálisan
megkaptam minden támogatást ahhoz, hogy érdekes, élvezetes órákat tudjak
tartani. A laboratóriumi gyakorlatok és az oktatástechnikai tárgyak sokat
segítettek a "sziszifuszi munka" megfelelő szintű művelésében.

Kellemes szünidőt kívánok!

Antalné Csorba Katalin

-- Eredeti üzenet --
Feladó: Raics Péter
<raics.peter AT science.unideb.hu>
Címzett:
<fizinfo AT lists.kfki.hu>,

<fizinfo AT lists.kfki.hu>
Elküldve: 2013. július 7. 15:40
Tárgy : [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok


Tisztelt Listatagok!
Kedves Katalin!


Örömmel olvastam nagyszerű válaszát a fizikusok, "nagytudósok"
kérdéseire, megjegyzéseire, félelmeire.
Valóban felgyújtotta képzeletünket az Önök kezdeményezése!

1) Kérem, bocsássa meg nekik/nekünk a szkeptikus hozzáállást. Ennek
kettős gyökere van:
a) A korábbi néhány rossz tapasztalaton alapuló jogos félelem a
gyermekek érdekében.
b) "Akadémiai magasság": az egyetemi, kutatóintézeti emberek
általában nem foglalkoznak ezzel a korosztállyal (a saját családi
körüket kivéve).

2) Általános tapasztalatunk feleségemmel fizikusokként, egyetemi
oktatóként, ötgyermekes szülőkként, hogy az egyébként tényleg fontos
tehetséggondozás néha túlzott hangsúlyt kap: OKTV-re, más versenyekre
való felkészítésnek nagyobb az elismertsége, hírértéke, mint annak a
sokkal nehezebb küzdelemnek, amikor az általános intelligenciát akarják
növelni a pedagógusok sziszifuszi munkával. Ez a tevékenység ugyanakkor
a felnőtt társadalomra is hatással van a gyermekeken keresztül és
viszont. Az általános iskola alsó tagozata kiemelten fontos a további
fejlődés szempontjából: mit és hogyan lát a gyermek a körülötte lévő
világból? Egyáltalán lát-e valamit?
Kodály Zoltánt plagizálva: A majdani általános intelligenciához
alapvetően nélkülözhetetlen természettudományos gondolkodásmód tanítása
a gyermek születése előtt kilenc hónappal kezdődik.

3) Kovács László válaszát egyáltalán nem értem:
a) Szerintem a 3 végtelenszer nagyobb a 0-nál (bár 5 napról van szó).
b) Tényleg nem sok ez a pár nap. De ilyen alapon el kellene dobni a
sokkal rövidebb Kutatók éjszakáját, a Fizibuszt, a SEE Science-t, az
akadémiai intézetek őszi Nyitott laborok programját, a Tudomány Hídját
is? A Csodák Palotájával és a Természettudományos játszóházakkal mi
legyen?
Vegyük észre, hogy a "modern" társadalomban elvették az általános
emberi kíváncsiságot, őszinte rácsodálkozás élményét, a gondolkodás
örömét. Valahogy vissza kell térnünk ezekhez a saját érdekünkben.
Valahol el kell kezdeni.
c) Olyat követel a közoktatásban keményen dolgozó kollégáktól, ami
éppen a "nagytudósok" feladata lenne:
elérni a megfelelő óraszámot a fizika számára az általános- és
középiskolákban.
d) Igazságtalan kifakadása nyilván lelkiismeretfurdalásból ered, mert
döntő mértékben a tanszékvezetőkön, intézetigazgatókon, akadémikusokon,
..., RAJTUNK MINDANYÁJUNKON múlik, milyen lesz az elosztás. Igen:
vitatkozni, érvelni, lobbizni, keményen dolgozni kell és nem pedig
sopánkodni, másra (felfelé) mutogatni.
e) Bár "nyugatról" valóban nem mindig a szinvonal, az emelkedettség
és erkölcs áramlik hozzánk, de azért először meg kell vizsgálnunk az
ottani tapasztalatokat, módszereket, mielőtt elvetnénk azokat (ha
természettudományos a szemléletünk). A mostani hazai kétszin(t)ű
fizikusképzést is át-vissza kellene alakítani néhány európai országot
tanulmányozva és saját hagyományainkat figyelembevéve. A tanárképzésben
elkezdődött a tisztulás.

4) Magatartásunk Janus-arcához még egy kérdéskört említek meg.
Illik mindig a fiatalokat hibáztatni az egyetemen mutatott és általunk
alacsonynak ítélt teljesítményük miatt, aminek okát a közoktatásban
találjuk meg (130 éves siránkozás).
a) A fentiek miatt visszahull ránk a felelősség.
b) Biztos, hogy megtanítjuk, jól tanítjuk őket? Megtalálhatók a
megfelelő oktatási segédletek? Biztosítjuk a szükséges feltételeket?
Szeretjük a fiatalokat?
c) A műszaki, informatikai és természettudományos képzési terület
ÖNKÉNT lemondott arról a felvételi követelményről, hogy a két kötelező
érettségi tárgy valamelyike emeltszintű legyen!
Ugyanakkor a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány legalább egyet,
az orvostudomány pedig kettőt követel meg!
Az osztatlan kétszakos tanárképzésben a bölcsészek azt az egyet
emeltszinten írják elő.
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT2013A_AOF/1_sz_tablazat.pdf

Tehát: ki kinek mit miért róhat fel az oktatásügy terén?
Önvizsgálat, őszinteség, tenniakarás kellene végre minden szinten!


Kedves Tanárnő!
A nagyon jó kezdeményezésükhez szívből gratulálok!
A hírdetés megjelenésekor, még a vita előtt, unokáimra gondoltam
rögtön, de meg kell várnunk, amíg országos folyt.köv!
Ha tudunk, segítünk.

Tisztelettel:
Dr. Raics Péter
ny.egy.docens
DE Kísérleti Fizikai Tanszék


----------------------------------------------------------------------------------------------
> Kedves Kolléganő,
> lelkeksedését elismerem. Én is "tudósklubnak" neveztem a 17 évesek
> egyetemi előkészitőjét.
> Három nap!!!?? Mit lehet elérni három nap alatt?
> Arra sziveskedjék törekedni, agitálni, mozgalmat szervezni, hogy ne
> másfélóra fizika (kémia, ...) legyen egy héten, hanem pl négy vagy öt.
> Azért, mert nyugaton csinálják, azért jó? Épp a Nyugat akar minket,
> illetve már sikerrel is teszi, elbutitani. Nagy, látványos mozgalmak,
> a rendszeres iskolai tanitás és fegyelem helyett.
> .
> Kézcsókkal ,
> Kovács László
> ________________________________________
> Feladó:
> fizinfo-bounces AT lists.kfki.hu
>
> [fizinfo-bounces AT lists.kfki.hu]
> ; meghatalmaz&#243;: Csorba Katalin
> [katicuska AT citromail.hu]
> Küldve: 2013. július 6. 19:06
> Címzett:
> Fizinfo AT lists.kfki.hu
>
> Tárgy: Re: [Fizinfo] Kistudósok....


> Tisztelt Kovács László Tanár Úr!
> Tisztelt Härtlein Károly Tanár Úr!
> Tisztelt Fizinfo Olvasó Kollégák!
> Örömmel olvastam, hogy megmozgatta a fantáziájukat a tábor. Amint
> láttam, Bogárné már tájékoztatta a Fizinfo olvasókat a részletekről.
> Pár dolgot én is szeretnék hozzáfűzni kétgyermekes anyaként,
> fizikatanárként.

> Véleményem szerint ebben a korosztályban semmi szükség konkrét fogalmi
> ismeretekre. Az a cél, hogy az ovisok határtalan érdeklődését
> fenntartsuk. A gyerekekben rengeteg kérdés felmerül a környezetükkel
> kapcsolatban, de a szülők döntő többsége nem tud ezekre a talányokra
> választ
> adni, "lerázzák" a gyereket, ezért egy idő után kialszik bennük az
> érdeklődés. Nekünk nyilván egyértelműek ezek a dolgok, és
> gyerekeinket, unokáinkat el tudjuk látni a kellő információkkal, de
> valljuk be, kevesen vagyunk.

> A gyermekek olyan elméletekkel, gondolkodási sémákkal magyarázzák meg
> az eseményeket, amelynek épp
> birtokában vannak. Sok gyerek úgy kezdi meg a fizikatanulást, hogy
> birtokában van valamilyen, elképzelésnek,
> amellyel megmagyarázza a fizikai világ jelenségeit. Ezek az elméletek
> legtöbbször nem egyeznek meg azzal, amit
> tanítani szeretnénk. Ezeket a bennük lévő, mélyen elraktározott
> eredeti elképzeléseket kell összekapcsolnunk az
> iskolában elsajátítandó tudásanyaggal. Ezek a gyermeki elméletek
> személyes élményeken alapuló, belső
> ellentmondástól mentes attitűdök, éppen ezért nehezen formálhatóak.
> Ennek a túlzott ragaszkodásnak a feloldása
> véleményem szerint könnyebb, ha kisebb korban kezdünk foglalkozni az
> adott témákkal. Miért ne mutathatnánk be
> egyszerű, játékos kísérleteket 5-7 éves gyerekeknek? Miért ne
> próbálhatnák ki ők maguk is ezeket a „játékokat”?
> Ezzel az önálló tapasztalatszerzést megfelelő módon irányítva, a
> fizika későbbi oktatása érdekében hasznossá téve segíthetjük
> elő. Németországban 2001-ben Werner és Gabriele Stetzenbach
> kezdeményezésére indult útjára az az elképzelés,miszerint középiskolás
> diákok 4-10 éves gyerekeknek mutatnak be érdekes kísérleteket, az
> életkornak megfelelő módszerekkel. A program azóta számos
> támogatót tudhat magáénak, és több német iskolában sikerrel fut.
> Hasonló kezdeményezésre Magyarországon is találtam példákat. Az egyik
> ilyen program keetében tudósok vezettek be óvodásokat játékos
> foglalkozásokon a tudomány világába. A HunSCAN - Tudástársadalom
> Alapítvány,
> tudománykommunikációs műhely - 2009-ben indította el Tudománycseppek
> elnevezésű programját, amelyben budapesti és Pest megyei óvodások
> ismerkednek a tudománykülönböző területeivel. 2009-ben és 2010-ben a
> genetika és a fizika egyes témaköreit dolgozták fel a kicsik számára
> is érdekes módon, például foglalkoztak az örökléstannal és a levegővel
> kapcsolatos jelenségekkel. Sajnos a legfrissebb hírek a programmal
> kapcsolatban 2010. novemberéből valók, nem találtam információt arról,
> hogy az idén folytatódott-e, vagy véget ért 2010-ben.
> Mások is foglalkoznak hasonló szakkörök, foglalkozások keretében
> kicsikkel Magyarországon. Az Utazó Planetárium előadói is szakképzett
> csillagászok, az ovis "Aba és Lana" című programjukat is szakember
> készítette (de nyilván nem akarnak, teszem azt, égi mechanikai
> törvényeket a gyerekek fejébe verni. Azt viszont megtanulják az
> előadás végére, hogy mi a különbség egy csillag és egy bolygó között-
> ezt meglepően sok felnőtt nem tudja). A német Physics in kindergarten
> und grundschule, és a magyar Tudománycseppek mintájára állítottam össze
> azt a programsorozatot, melyet a táborhoz segítségképp felajánlottam a
> szervezőknek.

> A "kis tudós" elnevezés nyilván túlzás, de a gyerekek szókincséhez ez
> illett jobban. Remélem ezzel a tudóstársadalmat nem sértettük meg!
> Ha bármilyen további kérdés merülne fel, szívesen válaszolok, és várom
> a tapasztalt kollégák véleményét a kezdeményezéssel kapcsolatban.

> Tisztelettel:
> Antalné Csorba Katalin
> csillagász, fizika tanár
> -- Eredeti üzenet --
> Feladó: Härtlein Károly
> <hartlein AT eik.bme.hu>
> Címzett:
> <fizinfo AT lists.kfki.hu>
> Elküldve: 2013. július 5. 17:51
> Tárgy : [Fizinfo] Kistudósok....
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O
> |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja
> |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-41
> |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk
> felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Kedves Kollégák!
> Kedves Kollégák, ha van igazán szakmabeli fizikatanár
> emögött a program mögött, legyen szíves írja meg a nevét,
> elérhet&#337;ségét!
> Lehet, hogy gyanakv&oacute; vagyok, de szerintem aki elrejti azt
> (nem derül ki a honlapb&oacute;l), aki a szakmai részét adja a
> tábornak az több mint gyanús.
> Ennyi azért kiderül a honlapjukr&oacute;l:
> Kreatív élmény Produkci&oacute; Kft.
> Bogár Péter ügyvezet&#337;
> 06-20-480-7348
> 2230 Gyömr&#337;, Szent Imre utca 14/B/1.
> ad&oacute;szám: 24251729-2-13
> Cégjegyzékszám: 13-09-161831
>
> edina.bogar AT gmail.com
>
> http://www.porontyporond.hu/
> esetleg:
> http://www.ceginfo.hu/ceg/kreativ-elmeny-produkcio-kft-27242185.html#cegkivonat
> Csorba Katalin talán olvassa a FIZINFO-t és válaszol a
> kérdésünkre.
> H&auml;rtlein Károly
> ---------- Továbított levél ----------
> From:"Csorba Katalin "
> <katicuska AT citromail.hu>
>
> To:<Fizinfo AT lists.kfki.hu>
> Cc:
> Date:Thu, 4 Jul 2013 22:34:34 +0200
> Subject:[Fizinfo] Kistud&oacute;sok Nagytábora
> Tisztelt Kollégák!
> Egy táborra hívnám fel a figyelmet. A posztert csatolom.
> Kis tud&oacute;sok nagy tábora a Home Centerben, a
> M&oacute;kasziget játsz&oacute;házban, a Poronty Porond
> szervezésében.
> A fizikus levlistán részvev&#337;k csemetéi kiemelt
> kedvezménnyel 21.990Ft-ért vehetnek részt a táborban a szabad
> helyek függvényében!!! Ami testvérek estében 19.990Ft!!!
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze
> |
> |
> |
> | Cikk, hozzaszolas a
> |
> |
> |
> |
> Fizinfo AT lists.kfki.hu
>
> |
> |
> |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni.
> |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!
> |
> |
> |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo
> |
> |
> |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt
> |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:
> |
> |
> |
> | Kiraly Peterne
> kiraly AT mail.kfki.hu
>
> |
> |
> |
> *-----------------------------------------------------------------------*Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page