Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok


Chronological Thread 
  • From: Raics Péter <raics.peter AT science.unideb.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <katicuska AT citromail.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Kistudósok...., nagytudósok
  • Date: Sun, 07 Jul 2013 15:40:49 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!
Kedves Katalin!


Örömmel olvastam nagyszerű válaszát a fizikusok, "nagytudósok" kérdéseire, megjegyzéseire, félelmeire.
Valóban felgyújtotta képzeletünket az Önök kezdeményezése!

1) Kérem, bocsássa meg nekik/nekünk a szkeptikus hozzáállást. Ennek kettős gyökere van:
a) A korábbi néhány rossz tapasztalaton alapuló jogos félelem a gyermekek érdekében.
b) "Akadémiai magasság": az egyetemi, kutatóintézeti emberek általában nem foglalkoznak ezzel a korosztállyal (a saját családi körüket kivéve).

2) Általános tapasztalatunk feleségemmel fizikusokként, egyetemi oktatóként, ötgyermekes szülőkként, hogy az egyébként tényleg fontos tehetséggondozás néha túlzott hangsúlyt kap: OKTV-re, más versenyekre való felkészítésnek nagyobb az elismertsége, hírértéke, mint annak a sokkal nehezebb küzdelemnek, amikor az általános intelligenciát akarják növelni a pedagógusok sziszifuszi munkával. Ez a tevékenység ugyanakkor a felnőtt társadalomra is hatással van a gyermekeken keresztül és viszont. Az általános iskola alsó tagozata kiemelten fontos a további fejlődés szempontjából: mit és hogyan lát a gyermek a körülötte lévő világból? Egyáltalán lát-e valamit?
Kodály Zoltánt plagizálva: A majdani általános intelligenciához alapvetően nélkülözhetetlen természettudományos gondolkodásmód tanítása a gyermek születése előtt kilenc hónappal kezdődik.

3) Kovács László válaszát egyáltalán nem értem:
a) Szerintem a 3 végtelenszer nagyobb a 0-nál (bár 5 napról van szó).
b) Tényleg nem sok ez a pár nap. De ilyen alapon el kellene dobni a sokkal rövidebb Kutatók éjszakáját, a Fizibuszt, a SEE Science-t, az akadémiai intézetek őszi Nyitott laborok programját, a Tudomány Hídját is? A Csodák Palotájával és a Természettudományos játszóházakkal mi legyen?
Vegyük észre, hogy a "modern" társadalomban elvették az általános emberi kíváncsiságot, őszinte rácsodálkozás élményét, a gondolkodás örömét. Valahogy vissza kell térnünk ezekhez a saját érdekünkben. Valahol el kell kezdeni.
c) Olyat követel a közoktatásban keményen dolgozó kollégáktól, ami éppen a "nagytudósok" feladata lenne:
elérni a megfelelő óraszámot a fizika számára az általános- és középiskolákban.
d) Igazságtalan kifakadása nyilván lelkiismeretfurdalásból ered, mert döntő mértékben a tanszékvezetőkön, intézetigazgatókon, akadémikusokon, ..., RAJTUNK MINDANYÁJUNKON múlik, milyen lesz az elosztás. Igen: vitatkozni, érvelni, lobbizni, keményen dolgozni kell és nem pedig sopánkodni, másra (felfelé) mutogatni.
e) Bár "nyugatról" valóban nem mindig a szinvonal, az emelkedettség és erkölcs áramlik hozzánk, de azért először meg kell vizsgálnunk az ottani tapasztalatokat, módszereket, mielőtt elvetnénk azokat (ha természettudományos a szemléletünk). A mostani hazai kétszin(t)ű fizikusképzést is át-vissza kellene alakítani néhány európai országot tanulmányozva és saját hagyományainkat figyelembevéve. A tanárképzésben elkezdődött a tisztulás.

4) Magatartásunk Janus-arcához még egy kérdéskört említek meg.
Illik mindig a fiatalokat hibáztatni az egyetemen mutatott és általunk alacsonynak ítélt teljesítményük miatt, aminek okát a közoktatásban találjuk meg (130 éves siránkozás).
a) A fentiek miatt visszahull ránk a felelősség.
b) Biztos, hogy megtanítjuk, jól tanítjuk őket? Megtalálhatók a megfelelő oktatási segédletek? Biztosítjuk a szükséges feltételeket? Szeretjük a fiatalokat?
c) A műszaki, informatikai és természettudományos képzési terület ÖNKÉNT lemondott arról a felvételi követelményről, hogy a két kötelező érettségi tárgy valamelyike emeltszintű legyen!
Ugyanakkor a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány legalább egyet, az orvostudomány pedig kettőt követel meg!
Az osztatlan kétszakos tanárképzésben a bölcsészek azt az egyet emeltszinten írják elő.
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT2013A_AOF/1_sz_tablazat.pdf

Tehát: ki kinek mit miért róhat fel az oktatásügy terén?
Önvizsgálat, őszinteség, tenniakarás kellene végre minden szinten!


Kedves Tanárnő!
A nagyon jó kezdeményezésükhez szívből gratulálok!
A hírdetés megjelenésekor, még a vita előtt, unokáimra gondoltam rögtön, de meg kell várnunk, amíg országos folyt.köv!
Ha tudunk, segítünk.

Tisztelettel:
Dr. Raics Péter
ny.egy.docens
DE Kísérleti Fizikai Tanszék


----------------------------------------------------------------------------------------------
Kedves Kolléganő,
lelkeksedését elismerem. Én is "tudósklubnak" neveztem a 17 évesek egyetemi előkészitőjét.
Három nap!!!?? Mit lehet elérni három nap alatt?
Arra sziveskedjék törekedni, agitálni, mozgalmat szervezni, hogy ne másfélóra fizika (kémia, ...) legyen egy héten, hanem pl négy vagy öt.
Azért, mert nyugaton csinálják, azért jó? Épp a Nyugat akar minket, illetve már sikerrel is teszi, elbutitani. Nagy, látványos mozgalmak,
a rendszeres iskolai tanitás és fegyelem helyett.
.
Kézcsókkal ,
Kovács László
________________________________________
Feladó:
fizinfo-bounces AT lists.kfki.hu

[fizinfo-bounces AT lists.kfki.hu]
; meghatalmaz&#243;: Csorba Katalin
[katicuska AT citromail.hu]
Küldve: 2013. július 6. 19:06
Címzett:
Fizinfo AT lists.kfki.hu
Tárgy: Re: [Fizinfo] Kistudósok....


Tisztelt Kovács László Tanár Úr!
Tisztelt Härtlein Károly Tanár Úr!
Tisztelt Fizinfo Olvasó Kollégák!
Örömmel olvastam, hogy megmozgatta a fantáziájukat a tábor. Amint láttam, Bogárné már tájékoztatta a Fizinfo olvasókat a részletekről.
Pár dolgot én is szeretnék hozzáfűzni kétgyermekes anyaként, fizikatanárként.

Véleményem szerint ebben a korosztályban semmi szükség konkrét fogalmi ismeretekre. Az a cél, hogy az ovisok határtalan érdeklődését
fenntartsuk. A gyerekekben rengeteg kérdés felmerül a környezetükkel kapcsolatban, de a szülők döntő többsége nem tud ezekre a talányokra választ
adni, "lerázzák" a gyereket, ezért egy idő után kialszik bennük az érdeklődés. Nekünk nyilván egyértelműek ezek a dolgok, és
gyerekeinket, unokáinkat el tudjuk látni a kellő információkkal, de valljuk be, kevesen vagyunk.

A gyermekek olyan elméletekkel, gondolkodási sémákkal magyarázzák meg az eseményeket, amelynek épp
birtokában vannak. Sok gyerek úgy kezdi meg a fizikatanulást, hogy birtokában van valamilyen, elképzelésnek,
amellyel megmagyarázza a fizikai világ jelenségeit. Ezek az elméletek legtöbbször nem egyeznek meg azzal, amit
tanítani szeretnénk. Ezeket a bennük lévő, mélyen elraktározott eredeti elképzeléseket kell összekapcsolnunk az
iskolában elsajátítandó tudásanyaggal. Ezek a gyermeki elméletek személyes élményeken alapuló, belső
ellentmondástól mentes attitűdök, éppen ezért nehezen formálhatóak. Ennek a túlzott ragaszkodásnak a feloldása
véleményem szerint könnyebb, ha kisebb korban kezdünk foglalkozni az adott témákkal. Miért ne mutathatnánk be
egyszerű, játékos kísérleteket 5-7 éves gyerekeknek? Miért ne próbálhatnák ki ők maguk is ezeket a „játékokat”?
Ezzel az önálló tapasztalatszerzést megfelelő módon irányítva, a fizika későbbi oktatása érdekében hasznossá téve segíthetjük
elő. Németországban 2001-ben Werner és Gabriele Stetzenbach kezdeményezésére indult útjára az az elképzelés,miszerint középiskolás
diákok 4-10 éves gyerekeknek mutatnak be érdekes kísérleteket, az életkornak megfelelő módszerekkel. A program azóta számos
támogatót tudhat magáénak, és több német iskolában sikerrel fut. Hasonló kezdeményezésre Magyarországon is találtam példákat. Az egyik
ilyen program keetében tudósok vezettek be óvodásokat játékos foglalkozásokon a tudomány világába. A HunSCAN - Tudástársadalom Alapítvány,
tudománykommunikációs műhely - 2009-ben indította el Tudománycseppek elnevezésű programját, amelyben budapesti és Pest megyei óvodások
ismerkednek a tudománykülönböző területeivel. 2009-ben és 2010-ben a genetika és a fizika egyes témaköreit dolgozták fel a kicsik számára
is érdekes módon, például foglalkoztak az örökléstannal és a levegővel kapcsolatos jelenségekkel. Sajnos a legfrissebb hírek a programmal
kapcsolatban 2010. novemberéből valók, nem találtam információt arról, hogy az idén folytatódott-e, vagy véget ért 2010-ben.
Mások is foglalkoznak hasonló szakkörök, foglalkozások keretében kicsikkel Magyarországon. Az Utazó Planetárium előadói is szakképzett
csillagászok, az ovis "Aba és Lana" című programjukat is szakember készítette (de nyilván nem akarnak, teszem azt, égi mechanikai
törvényeket a gyerekek fejébe verni. Azt viszont megtanulják az előadás végére, hogy mi a különbség egy csillag és egy bolygó között-
ezt meglepően sok felnőtt nem tudja). A német Physics in kindergarten und grundschule, és a magyar Tudománycseppek mintájára állítottam össze
azt a programsorozatot, melyet a táborhoz segítségképp felajánlottam a szervezőknek.

A "kis tudós" elnevezés nyilván túlzás, de a gyerekek szókincséhez ez illett jobban. Remélem ezzel a tudóstársadalmat nem sértettük meg!
Ha bármilyen további kérdés merülne fel, szívesen válaszolok, és várom a tapasztalt kollégák véleményét a kezdeményezéssel kapcsolatban.

Tisztelettel:
Antalné Csorba Katalin
csillagász, fizika tanár
-- Eredeti üzenet --
Feladó: Härtlein Károly
<hartlein AT eik.bme.hu>
Címzett:
<fizinfo AT lists.kfki.hu>
Elküldve: 2013. július 5. 17:51
Tárgy : [Fizinfo] Kistudósok....
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-41 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Kedves Kollégák!
Kedves Kollégák, ha van igazán szakmabeli fizikatanár
emögött a program mögött, legyen szíves írja meg a nevét,
elérhet&#337;ségét!
Lehet, hogy gyanakv&oacute; vagyok, de szerintem aki elrejti azt
(nem derül ki a honlapb&oacute;l), aki a szakmai részét adja a
tábornak az több mint gyanús.
Ennyi azért kiderül a honlapjukr&oacute;l:
Kreatív élmény Produkci&oacute; Kft.
Bogár Péter ügyvezet&#337;
06-20-480-7348
2230 Gyömr&#337;, Szent Imre utca 14/B/1.
ad&oacute;szám: 24251729-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-161831

edina.bogar AT gmail.com
http://www.porontyporond.hu/
esetleg:
http://www.ceginfo.hu/ceg/kreativ-elmeny-produkcio-kft-27242185.html#cegkivonat
Csorba Katalin talán olvassa a FIZINFO-t és válaszol a kérdésünkre.
H&auml;rtlein Károly
---------- Továbított levél ----------
From:"Csorba Katalin "
<katicuska AT citromail.hu>

To:<Fizinfo AT lists.kfki.hu>
Cc:
Date:Thu, 4 Jul 2013 22:34:34 +0200
Subject:[Fizinfo] Kistud&oacute;sok Nagytábora
Tisztelt Kollégák!
Egy táborra hívnám fel a figyelmet. A posztert csatolom.
Kis tud&oacute;sok nagy tábora a Home Centerben, a
M&oacute;kasziget játsz&oacute;házban, a Poronty Porond
szervezésében.
A fizikus levlistán részvev&#337;k csemetéi kiemelt
kedvezménnyel 21.990Ft-ért vehetnek részt a táborban a szabad
helyek függvényében!!! Ami testvérek estében 19.990Ft!!!
*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
| Fizinfo AT lists.kfki.hu |
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| Kiraly Peterne kiraly AT mail.kfki.hu |
| |
*-----------------------------------------------------------------------*

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page