Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 28 Feb 2012 11:04:28 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Szabados László - Klagyivik Péter (MTA CSFK CSI)

Cím: A klasszikus cefeidák pulzációjának fémtartalomfüggése

Kivonat:
Az elõadásban arról lesz szó, hogy a csillag légköri
nehézelem-gyakoriságára jellemzõ [Fe/H] érték milyen hatással van a
cefeidák pulzációjának megfigyelhetõ tulajdonságaira és az azokból
leszármaztatható paraméterekre (pulzációs amplitúdók, Fourier-paraméterek,
kétmódusú pulzáció esetén a gerjesztett módusok periódusaránya), valamint
arról is, hogy a fémtartalomfüggés mire használható a cefeidákkal
kapcsolatos kutatásokban.

Az elõadás idõpontja: 2012. március 1., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page