Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Tue, 7 Feb 2012 10:17:02 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kiss László (MTA CSFK CSI)

Cím: Csillagászati Lendület-eredmények 2011-ben

Kivonat:
Jelen elõadás áttekinti az intézeti Lendület-kutatócsoport 2011-es
tudományos eredményeit, a piszkéstetõi fejlesztés eddig megvalósult
állomásait és a 2012-re vonatkozó konkrét terveket. A tavalyi év a közel
három éve megkezdett program legsikeresebb idõszakát hozta el, amit nem
csak a kiemelkedõ publikációs mutatók (két Science-cikk, jó két tucat
egyéb referált folyóiratcikk), hanem a szakma teljes hazai vertikumára
gyakorolt kedvezõ hatások is mutatnak. A technikai és tudományos kérdések
mellett röviden kitérünk az egész Lendület-program sikerességét elõsegítõ,
illetve hátráltató tényezõkre.

Az elõadás idõpontja: 2012. február 9., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page