Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 13 Feb 2012 11:22:08 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: P. Kiss Csaba (MTA CSFK CSI)

Cím: A Neptunuszon túli égitestek populációinak fizikai tulajdonságai a
Herschel-ûrtávcsõ mérései alapján

Kivonat:
A "TNOs are Cool!: A survey of the trans-Neptunian region" címû Herschel
Open Time Key Program a Herschel-ûrtávcsõ egyik legnagyobb "nagy felmérés"
jellegû programja és a legnagyobb naprendszeres program, mintegy 500 óra
mérési idõvel. A program méréseinek ~99%-a sikeresen lezajlott, összesen
mintegy 140 objektumot mértünk meg infravörös és szubmilliméteres
hullámhosszakon. Az egyedi objektumok vizsgálata mellett a program egyik
fontos kérdése volt, hogy mit tudunk mondani a Neptunuszon túli égitestek
populációinak (dinamikai osztályainak) globális fizikai tulajdonságairól.
Ebben az elõadásban ezeket az eredményeket mutatjuk be.

Az elõadás idõpontja: 2012. február 16., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page