Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 20 Feb 2012 14:51:39 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Pál András (MTA CSFK CSI)

Cím: Extrém, Neptunuszon túli égitestek

Kivonat:
Az elõadásban bemutatunk pár, jól ismert és kiemelten érdekes Neptunuszon
túli égitestet, ezen égitestek alapvetõ fizikai paramétereinek
meghatározásának a módjait, valamint a Herschel ûrtávcsõvel készült egyedi
mérések eredményeit. A mérésekre az elmúlt években a Herschel "TNOs are
Cool!: A survey of the trans-Neptunian region" programján belül került
sor.

Az elõadás idõpontja: 2012. február 23., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page