Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Sun, 18 Dec 2011 18:18:02 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kocsis Bence (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)

Cím: Betekintés a galaxismagok szívébe a gravitációshullám csillagászat
küszöbén

Kivonat:
A gravitációs hullámok mérésével az Univerzum megfigyelésének új
dimenziója tárulhat szemeink elé a következõ évtizedben. A gravitációs
hullámok önmagukban is sok érdekes információt hordoznak, de ha
egyidejûleg elektromágneses megfelelõt is sikerül azonosítani, az
forradalmasíthatná ismereteinket az alapvetõ fizikáról, asztrofizikáról és
a kozmológiáról. Az elõadásban bemutatok különbözõ mechanizmusokat, amik
gravitációs és elektromágneses jeleket produkálhatnak a galaxisok közepén
és tárgyalom a detektálásukra vonatkozó kilátásokat. A galaxismagokban
levõ sûrû csillag és kompakt objektum populáció együttesen egy gigantikus
folyadékkristályt testesít meg, ami fázisátalakulásokra is képes. Ez a
megdöbbentõ felfedezés fontos következményekkel bír a gravitációshullám
megfigyelésekre is.

Az elõadás idõpontja: 2011. december 22., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page