Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 02 Dec 2011 12:48:47 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. december 8., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Bántay Péter (ELTE, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
"Fizikus és Holdvilág"

Kivonatos ismertetés:

A húrelmélet egyik varázsa az, a mellette szóló sok-sok elméleti érven túlmenően, hogy keretei között lehetővé válik több olyan fontos kérdés felvetése és reménybeli megválaszolása, amelyek más megközelítésekben nem tanulmányozhatók: ilyen például a téridő problematikája, vagyis hogy mi lép a téridő fogalom helyére olyan szituációkban, amikor a geometriai leírás érvényét veszti. Az ilyen típusú kérdések tanulmányozásának egyik sajátossága, hogy a vizsgálatuk során előtérbe kerülő matematikai eszközök látszólag távol állnak a fizikától, bár a részletesebb elemzés ezt a benyomást cáfolja. Példa erre az analitikus számelmélet, amely az egész számokkal kapcsolatos kérdéseket (mint amilyen a prímszámok eloszlása) vizsgál függvénytani eszközökkel, és amelynek a fizikai kutatásokban betöltött egyre növekvő szerepét nemcsak az egyre szaporodó workshopok, de a témában specializálódott folyóiratok megjelenése is igazolja.

Az előadás során azt kívánom bemutatni, hogyan jutottam el kutatásaim során egy viszonylag szemléletes fizikai problémából, a húrelmélet orbifold
kompaktifikációinak vizsgálatából kiindulva, a 'Holdvilág' jelenségének révén a fizika és számelmélet határterületére, és ott milyen távlati célok motiválják további munkámat.


  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 12/02/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page