Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 12 Dec 2011 14:22:22 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Nuspl János (MTA KTM CSKI)

Cím: Kettõsökben megfigyelt pulzációk értelmezése

Kivonat:
A pulzáló csillagok megfigyelt változásainak modellekkel történõ
összevetése potenciálisan fontos alapot képez azok ellenõzéséhez és
finomításához. A földi megfigyelések a kiterjedt kampányokban egyre
részletesebb képet tudtak adni a pulzációs spektrumokról, azonban az
adatok pontosságát a légkör limitálta, és a mérésekben jelenlévõ
adat-hézagok nehezítették azok egyértelmû értelmezését. A Kepler mérései
így mindkét területen áttörést jelentenek, egyrészt a lényegében
folyamatos és egyenletes mintavételezéssel, másrészt a nagyságrendekkel
megnövekedett pontossággal. A megfigyelések frekvenciaspektruma
megszabadult sok eddigi méréstechnikai problémától, azonban az így
letisztult kép és azok értelmezési nehézségei az eddigi modellek
hiányosságaira is kezdenek rámutatni. A megjelenõ kombinációs frekvenciák
nem-lineáris effektusokra utalnak, a kettõsöknél a reflexiós effektus és
árapály olyan hatásai lettek nyilvánvalók, és minden eddiginél
részletesebben tanulmányozhatók, amelyeket eddigi modelljeink nem vettek
figyelembe. Az elõadásban a megfigyelt változások értelmezésének kérdéseit
mutatom be, és az ezekben elért eredmények egy részét. A konkrét
rendszerek megértésén túlmenõen az is aktualitást ad a témának, hogy a
közeli hetekben tömegesen válnak elérhetõvé - és így részletesen
elemezhetõvé - eddig zárolt adatok.

Az elõadás idõpontja: 2011. december 15., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page