Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda rendkivuli szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda rendkivuli szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda rendkivuli szeminariuma
  • Date: Sun, 18 Dec 2011 18:17:16 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
rendkívüli szemináriumára


Elõadó: Zsom András (MPIA, Heidelberg)

Cím: Felhõk exobolygók légkörében

Kivonat:
A Naprendszerben az összes jelentõs légkörrel rendelkezõ bolygón felhõk
figyelhetõk meg. Azok az exobolygók is, amelyek a csillag lakhatósági
övezetében helyezkednek el, valószinûleg rendelkeznek felhõkkel. A felhõk
befolyásolják egy bolygó vertikális hõmérséklet-nyomás profilját az
üvegház- és albedóhatásuknak köszönhetõen, valamint befolyásolják az
észlelt spektrumot is, mert eltakarják a légkör legsûrûbb részét. Ezáltal
a molekuláris vonalak és sávok kevésbé szembetûnõek, mint felhõk nélkül
lennének.Mindezek ellenére a felhõk modellezése jelentõsen leegyszerûsített a
legtöbb asztrofizikai alkalmazásban. Gyakran az exobolygó felszíni
albedóját emelik meg (Kasting et al., 1993, Pavlov et al., 2000), vagy a
Föld észlelt és globálisan átlagolt felhõ paramétereit használják
(Kitzmann et al., 2010, Goldblatt et al., 2011). Az elõbbi módszer
alkalmas arra, hogy a felhõk klimatológiai tulajdonságait reprodukálja, de
nem használható spektrum modellezésére. Az utóbbi módszerrel lehet a
Földet, mint exobolygót vizsgálni, de nem általánosítható más bolygókra. A
felhõk tulajdonsága ugyanis változik a bolygó tömegével, sugarával,
légköri összetételével, globális cirkulációjával, stb. Az elõadás során
bemutatom milyen elméleti/numerikus módszerekkel lehet
Föld- és szuper-Föld típusú bolygók légkörét modellezni, valamint
ismertetek egy új mikrofizikai felhõmodellt (Zsom & Kaltenegger, A&A,
beküldve). A modell konvektív felhõket szimulál és meteorológiai
modelleken alapszik. Elõnye, hogy a felhõk tulajdonságait következetesen
számolja, ezért általánosan alkalmazható a lakhatósági övezetben.

Az elõadás idõpontja: 2011. december 21., szerda 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.  • [Fizinfo] csillagda rendkivuli szeminariuma, Karola_Uhlar, 12/18/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page