Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 2 Dec 2011 11:44:50 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Regály Zsolt (MTA KTM CSKI)

Cím: Aktív bolygóbölcsõk szubmilliméteres rádióképeken

Kivonat:
A protoplanetáris korongok az általánosan elfogadott vélekedés szerint
forgásszimmetrikusak. Ezzel szemben több olyan - pár millió éves -
korongot ismerünk (LkHa 330, SR 21N, és HD 1353444B), amelyek
szubmilliméteres rádióképe nagy léptékû azimutális aszimmetriát mutat.
Elõadásomban bemutatom, hogy a protoplanetáris korongokban kialakuló
nagyméretû, anticiklonikus örvényekkel megmagyarázható a rádióképeken
látható aszimmetria. Ezek az örvények - a földi ciklonok kialakulásához
hasonlóan - az úgynevezett Rossby-instabilitás következtében jönnek létre,
ott, ahol a protoplanetáris korong viszkozitásában hirtelen változás
következik be (pl. az ún. dead zone határon). Kétdimenziós, lokálisan
izotermális hidrodinamikai szimulációink eredményei szerint az örvények 50
000 év alatt alakulnak ki, és a korong teljes élettartamán át
fennmaradhatnak (~5 millió év). A hidrodinamikai modellek eredményeit
felhasználó, háromdimenziós radiatív transzfer számitásaink meglepõ
azonossággal adták vissza a források szubmilliméteres rádióképeit. Mivel
az anticiklonikus örvényekben a nagyobb méretû porszemcsék (~1 cm)
összegyûlnek, középpontjukban a porkoalguláció hatásfoka, és így a
bolygókeletkezés valószínûsége is megnõ. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy
a fent említett három protoplanetáris korongban aktív bolygóképzõdési
tartományokat, bolygóbölcsõket figyelhetünk meg.

Az elõadás idõpontja: 2011. december 8., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page