Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 2 Dec 2011 14:41:42 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. december 9-én, PÉNTEKEN 11:00-kor


Bene Erika
(Atomki)

1. Analytic study of excited state effects in slightly bent
tetra-atomic Renner-Teller molecules

2. Töltés-kicserélődési folyamatok elméleti vizsgálata ion-molekula
ütközésekbencímmel intézeti habilitációs előadás tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:

1. Analytic study of excited state effects in slightly bent tetra-atomic
Renner-Teller molecules

The adiabatic (Born-Oppenheimer) approximation is a cornerstone in the
analysis of molecular spectra and in molecular structure calculations.
However, there are many cases when this approximation breaks down. Some
prominent examples for the violation of the Born-Oppenheimer approximation
include avoided crossings of potential energy surfaces, conical
intersections, or the Renner-Teller and Jahn-Teller effects. In
particular, the Renner-Teller effect appears when the potential energy
surface of an electronic state, which is spatially degenerate at the
linear molecular geometry, splits upon bending into two surfaces. At small
distortions from linearity, the two (nondegenerate) electronic states
corresponding to these potential surfaces lie close to each other and
results in strong vibration-electronic coupling. This, in turn, manifests
itself in a complicated vibrational and rotational structure of the
corresponding spectra.

The Renner-Teller effect in triatomic and tetra-atomic molecules have been
studied extensively in the literature. In one of the interesting research
directions, the Renner-Teller type molecular ions of the formula (HXXH)+
has been treated, and has shown the remarkable property that, when the
external H atoms are distorted from a linear form but still maintain a
planar geometry, a pair of conical intersections occurs at such positions
that the ratios of the distortional coordinates of the two atoms are
reciprocals of each other in the positions of the two conical
intersections. We were able to explain this intriguing reciprocity
relation by analytic perturbational expressions for the energy differences
of the lowest adjacent electronic states with inclusion of excited state
effects. Moreover, the theory has been accompained by ab initio
computational results demonstrating excellently the validity of the
analytical treatment (J. Chem. Phys. 135, 084101 (2011)).

In the present talk, I start with a brief introduction to the topic of
electronic intersections in non-adiabatic systems. Next, our recent
obtained results are highlighted (also emphasising the motivation of the
study), then the theoretical model will be discussed which has been worked
out to explain the connection between the Renner-Teller effect and conical
intersections. For sake of comparison, numerical results will also be
presented for the symmetrical acetylene cation, and I end with an outlook
to the generalization of the theory for less symmetrical cases.

2. Töltés-kicserélődési folyamatok elméleti vizsgálata ion-molekula
ütközésekben

A töltés-kicserélődés a kis és közepes energiájú ion-molekula ütközések
során a gerjesztődés és fragmentáció kísérőjelensége, amely elméletileg,
molekuláris szinten is jól vizsgálható, értékes információkat nyerve a
folyamat mechanizmusáról, valamint a lövedékion és targetmolekula
elektronszerkezetéről. Munkánk során a keV-es ütközési energia tartományban
az egyszeres töltés-kicserélődési folyamatokat tanulmányoztuk
olyan ion-kétatomos molekulaütközésekben, melyek hozzájárulhatnak például
a nagyobb biomolekulákban lezajló indirekt sugárkárosodási reakciók
megértéséhez.
Elsősorban a töltésátmenet anizotrópiáját vizsgáltuk az ion-molekula
orientáció változtatásával, részletes vibrációs analízist végeztünk,
valamint ellenőriztük a rotációs csatolás töltésbefogási folyamatokra
gyakorolt hatását is (Phys. Rev. A 80, 012711 (2009)).
Az ütközések dinamikai leírására szemiklasszikus közelítést alkalmaztunk,
melynek során az ütköző részecskék relatív mozgását egyenes vonalú
trajektóriák segítségével klasszikusan kezeljük, míg az
elektronátmeneteket szorosan csatolt molekulaszerkezeti egyenletek írják
le. A molekuladinamikai számolásokhoz szükséges potenciálisenergia-
felületeket és az ún. nem-adiabatikus csatolási tagokat ab initio
kvantumkémiai számolásokból nyertük.
Az előadás során az alkalmazott elméleti módszer és közelítések vázlatos
áttekintése után a konkrét számolásokból levonható következtetések
ismertetésére kerül sor.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page