Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 9 Dec 2011 09:42:00 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. december 15-én, csütörtökön 11:00-kor


Berényi Dénes
(Atomki)

Alternatív energiaforrások - egy kritikai megközelítés


címmel előadást tart
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat
Az alternatív (megújuló energiaforrásokat) a jövőben nem
nélkülözheti az emberiség. Ugyanakkor a társadalomban túlzott
optimizmus uralkodik, mind kimeríthetetlenségüket, mind a
konkrét alkalmazásuknál fellépő problémákat illetően. Az álta-
lános jellegű bevezetés után a fenti szempontokból vizsgálja meg
az előadás a biomasszát, a geotermikus energiaforrást, valamint
a napsugárzást és a szelet.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page