Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 16 Dec 2011 11:42:17 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. december 22-én, csütörtökön 11:00-kor


Horváth Dezső
(RMKI, Atomki)

Hogyan mérünk neutrínósebességet?


címmel előadást tart
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat
A kék óriásból képződő szupernova neutrínói néhány órával megelőzik a
nehezebben kiszabaduló hő kezdetét. Az 1987A szupernova neutrínóit két
nagy detektor is észlelte 1987 februárjában, és ebből arra következtettek,
hogy az elektronneutrínók sebessége 9 jegyre megközelíti a fénysebességet.
2007-ben a MINOS kísérlet publikálta, hogy a FERMILAB müonneutrínói a 735
km-re fekvő Soudan bányában épített detektorhoz előbb érkeztek meg, mint a
fénysebesség, bár a különbség csak mérési bizonytalanság 1,6-szerese volt,
tehát nem szignifikáns. 2011 szeptember 23-án az OPERA kísérlet hasonló,
de már szignifikáns eredményt közölt: a Genf melletti CERN-ből indított
müonneutrínók a vákuumbeli fénysebességnek megfelelő értéknél 60 ą 10
ns-mal előbb érkeztek a Rómától délre fekvő Grans Sasso földalatti
laboratóriumban levő detektorhoz. Előadásomban összehasonlítom a MINOS és
OPERA módszerét, ismertetem az OPERA kísérlet ellenőrzési próbálkozásait
és kitérek a lehetséges ellenvetésekre és buktatókra.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page