Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 09 Dec 2011 10:15:06 +0100
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. december 15., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Katz Sándor (ELTE, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
"Az erős kölcsönhatás vizsgálata rácstérelmélettel"

Kivonatos ismertetés:

Az erős kölcsönhatást leíró kvantum-színdinamika (QCD) alacsony energián a csatolás nagy értéke miatt nemperturbatív módszerekkel vizsgálható. Nagy energián csökken a csatolás: az elmélet aszimptotikusan szabad, ezért nagy hőmérsékleten azt várjuk, hogy a hadronok szétesnek kvarkokra és gluonokra. Ennek az átmenetnek a tulajdonságai jól vizsgálhatók rácstérelmélet segítségével. Az utóbbi években több fontos fejlemény történt. Először tudunk kontinuum-extrapolált eredményeket meghatározni fizika kvarktömegekkel. Előadásomban áttekintem az elmúlt évek legfontosabb eredményeit: az átmeneti hőmérsékletet, az állapotegyenletet, valamint a QCD fázisdiagramját a sűrűség-hőmérséklet síkon.


 • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 12/02/2011
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 12/09/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page