Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Grafén: egy kis nyelvóra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Grafén: egy kis nyelvóra


Chronological Thread 
  • From: Biro Tamas <tsbiro AT rmki.kfki.hu>
  • To: Trencsenyi Reka <trencsenyi AT phys.unideb.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Grafén: egy kis nyelvóra
  • Date: Sat, 2 Apr 2011 12:22:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Listaolvasók,

a grafén (és azték, stb.) kapcsán felhívnám a figyelmet
arra, hogy a -- látszólag -- tisztán magas hangrendű
'férfi' szavunkat is mély toldalékkal látjuk el.

Általában egy férfinak (s nem férfinek) adunk a szavára,
s ami még árulkodóbb a többes szám férfiak, nem férfiek vagy férfik.
Itt a megoldást az adja, hogy ez a szó eredetileg
''férfiú'' volt, s mint ilyen, mély hangrendű végződéssel
rendelkezett. A tanulság: nem írható le pusztán pillanatnyi
szabályok alapján az, hogy mi a helyes a magyar nyelv
(beszéd, írás, kifejezés, ragozás, stb.) használatában.
A rendszerben memória is van.

Az idegen, illetve jövevényszavak ragozása, mint amilyen a grafén is,
egy átmeneti időre kettős (vagy többes) használattal is bírhat.
A túlélő változatot - szerintem - azonban nemcsak az egyszerű
(vagy akár kétharmados) többség fogja eldönteni, nem is lefektetett
nyelvtani szabály, hanem a kölcsönhatás a kifejezést használók s az
erre a használatra reflektálók között. Aminek most részesei lettünk.

Mindenesetre stiláris ''pártállást'' mutat bármely verzió - tudatos - használata.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek
(tavaszi fénnyel és sok kicsi grafénnel ;-)

Biró Tamás Sándor
(fizikus, de nem nyelvész,
ugyanis van egy másik Biró Tamás Sándor
aki fizikus és egyben nyelvész is - talán Hollandiában)

-------------------------------------------------------------------------------
Biró Tamás Sándor
DrSci (MTA), scientific advisor
KFKI Res.Inst.Part.Nucl.Phys.
Co-Editor of The European Physical Journal A
H-1525 Budapest Pf.49
T.: +36-1-392-2222-3388
F.: +36-1-392-2727
M.: +36-20-435-1283
-------------------------------------------------------------------------------


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page