Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 28 Mar 2011 16:16:48 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

Ebben a félévben a szemináriumot a 4.95 teremben tartjuk!


2011. március 30.
szerda 11 óra

Pályi András

ELTE, Anyagfizikai Tanszék

"Munkára fogott szennyező atomok szén nanocsövekben"


Félvezető szén nanocsövekben a vezetési elektronok cirkulálnak a
nanocső kerülete mentén. Egy nanocső-kvantumdotban csapdázott elektron
számára egy-egy óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes
irányban cirkuláló kvantumállapot érhető el. Az előadásban bemutatok és
kvantitatíven elemzek egy szennyező atomok jelenlétén alapuló
mechanizmust, amely a két állapot között Rabi-oszcillációkat indukál -
így lehetővé teszi e szabadsági fok koherens kontrollját -, és
ismertetem a jelenség detektálására javasolt mérési elrendezést.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
4.95

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page